(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Vil fjerne avskiltingen av 33.000 lærere

Arbeiderpartiet tar nå til orde for å fjerne avskiltingen som rammet mange norske lærere etter innføringen av nye kompetansekrav.

Publisert

LO, med Skolenes Landsforbund i spissen, har kjempet mot den såkalte avskiltingen fra første stund.

- Jeg er glad for at Arbeiderpartiet har sett det urimelige i at Stortinget i praksis avskiltet 33.000 utdannede lærere, ved å gi de nye kompetansekravene tilbakevirkende kraft. Nå er det opp til KrF å sørge for et stortingsflertall i denne saken, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

- Regjeringen styrer mot en lærerkrise her i landet. Nå skal vi jobbe sammen med Skolenes Landsforbund for å få fram ytterligere tiltak, ikke minst på kompetanse og rekruttering, slik at vi kan unngå full lærerkrise, legger Tinnlund til.

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes Landsforbund setter også stor pris på at Arbeiderpartiet har snudd.

- Drøyt 33.000 allmennlærere, mer enn 75 prosent av dem kvinner, har tatt sin utdanning i tråd med norsk lov, fått faste stillinger og i årevis undervist i skolefagene. Stortinget har underkjent grunnutdanningen til disse lærerne når det gjelder retten til fortsatt å undervise i visse fag. Vi forventer at KrF er sitt ansvar bevisst, og sørger for at Stortinget snur og opphever vedtaket om tilbakevirkende kraft – og at Stortinget gir lærerne en beklagelse, sier Finborud.

Ap vil altså fjerne den såkalte avskiltingen av lærere utdannet før 2014, men styrke andre virkemidler som sikrer kompetanseheving. Ap vil bruke mer midler på videreutdanning i basisfagene engelsk og norsk, og stille sterkere krav til kommunene om at elevene møter kvalifiserte lærere i klasserommet.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS