- Det beste er å eie hele prosessen selv. Det er både billigere og bedre, mener BI-forsker Ole Iversen.

- Rekruttering er så absolutt et fagområde

Rekruttering er så viktig og så kostbart at man virkelig bør ta det på ramme alvor, mener forsker og førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI, Ole I. Iversen.

Publisert

Det er tegn i tiden som gir indikasjoner på at ikke alt går på skinner med rekrutteringen.

  • Vi begynner stadig flere rekrutteringsprosesser med digitalt intervju – da oppstår det flere nye feilkilder.
  • Vi satser mye på at strukturene (systematikken) skal fange opp kandidaten – og ikke personligheten.
  • Økt konkurranse om medarbeidere – mange sliter med å få tak i kompetente folk.
  • Stadig flere oppgaver dyttes på linjeledere – også rekruttering.

Kutter i kostnader og innsats

- Dette siste momentet er kanskje noe av det viktigste, konstaterer Ole I. Iversen, og fortsetter:

- Over tid har det vært en tendens til at mange organisasjoner og virksomheter slanker stabene sine, kanskje har dette spesielt gått ut over HR og dem som både har kjørt og bistått i rekruttering, onboarding og offboarding. Det er ikke en god utvikling, fordi rekruttering er så absolutt et fagområde, mener han.

I sin forskning og sine samtaler med virksomheter og ledere får han stadig oftere høre at flere av disse oppgavene legges over på linjeledere, samtidig som man kutter i kostnadene til rekrutteringsbistand.

- Dette innebærer i praksis at man får denne jobben med rekruttering i større grad gjort av folk som ikke har noen opplæring.

Førsteamanuensis II Ole I. Iversen ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI.

Viktig med påfyll nå

Rekrutteringseksperten mener at man ikke må miste fokus, som i enhver rekrutteringsprosess er å finne de riktige menneskene med den rette kompetansen.

- Alt annet enn å få de riktige folkene om bord er helt kritisk og kan bli veldig belastende. Det vil kreve veldig mye av lederen, og det vil påvirke arbeidsmiljøet og med stor sannsynlighet økonomien. Du vil ikke ha dette i organisasjonen din.

Det Ole I. Iversen mener å si i klartekst er at alle som sitter i en posisjon der man skal være med på å rekruttere nye medarbeidere, faktisk må være i stand til å gjøre det.

- Erfaring gjør at du føler deg tryggere i rollen som rekrutterer, men det betyr ikke nødvendigvis at du blir flinkere til å vurdere kandidatene. Mange fortsetter nemlig å gjøre de samme feilene, men de gjør det med stadig større selvtillit, mener han.

Eie eller leie

BI-forskeren mener det vil være stort behov for ekstern rådgivning og kompetanse for mange virksomheter i tiden som kommer. Veldig mange arbeidstakere skal bytte jobb, og finne seg en ny arbeidsgiver som passer enda bedre enn den forrige.

- Det beste er å eie hele denne prosessen selv. Det er både billigere og bedre, fordi man vil få en kontakt og dialog mellom partene som er helt unik. Men for dem som ikke har egne ressurser så kan det være aktuelt å sette dette ut, det kan naturlig nok ha bakgrunn i mange ulike årsaker: Liten grunnkapasitet, andre oppgaver som krever mye, og om det er toppleder(e) som skal rekrutteres.

- Uansett hvordan organisasjonen er bygget så har man alltid muligheten til faglig påfyll om man er linjeleder eller har en HR-rolle. Det er helt avgjørende at man kjenner til feilkildene ved rekruttering for å kunne foreta gode ansettelser. Dette er fag og kompetanse, og ikke noe man bare kan ta på hælen eller la magen få lov til å styre, mener Ole I. Iversen.

Powered by Labrador CMS