Bruken av teknologi i skolen har økt på kort tid

– Gjennom pandemien har skolen og lærerne strukket seg langt for å gi god opplæring til den enkelte elev gjennom bruk av teknologi og tilrettelegging av infrastruktur. Ambisjonene fremover er å bygge videre på den digitale kompetansen i et lærende fellesskap gjennom å videreutvikle gode digitale løsninger, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

De siste årene har bruken av teknologi i norske klasserom økt betraktelig, og med ulik praksis.

Nye analyser fra Utdanningsdirektoratet viser blant annet at:

  • 3 av 4 skoleledere opplever at den digitale infrastrukturen har god nok kvalitet til å gjennomføre et bredt spekter av digital undervisning.
  • I etterkant av koronapandemien er forutsetningene for å gjennomføre digital undervisning, enten på skolen eller når elevene er hjemme, relativt gode.
  • Stadig flere elever har tilgang på en digital enhet de har fått av skolen.
  • Det er store forskjeller i lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse og skolenes tilnærming til pedagogisk bruk av IKT.
  • Kompetansenivået til både lærere og elever har økt på kort tid.
  • Over halvparten av skoleeierne oppgir at de prioriterer å styrke lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse.
  • Elever og lærere har god tilgang på digitale enheter.
  • Digitale læringsressurser blir i noen grad prioritert foran tradisjonelle bøker.
  • Både pandemien og det nye læreplanverket har forsterket arbeidet med pedagogisk bruk av IKT i skolen.

IKT får tydeligere rolle i skolen gjennom læreplanene

Samfunnet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Dette stiller krav også til fremtidens skole.

– Vi har fornyet læreplanene. Teknologi, programmering og algoritmisk tenkning har kommet inn i læreplanene, og digitale ferdigheter er tydeligere uttrykt som kompetansemål, sier Nilssen.

De nye læreplanene legger opp til en opplæring som er praktisk, variert og relevant, med varierte og endrede vurderingsformer.

– Aktive elever som har reell innflytelse, medvirkning og medansvar i læringsfellesskapet er en grunnpilar i de nye læreplanene. Elevene skal utvikle evne til medbestemmelse og bli lyttet til. Teknologien er både et verktøy for å realisere ambisjonene i fagfornyelsen og et kompetanseområde som skal utvikles, forklarer Nilssen.

(Utdanningsdirektoratet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS