(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

4 av 10 årsverk i kommunene går til helse-og sosialtjenester

Over 43 prosent av årsverkene i kommunal sektor ble brukt til helse- og sosialtjenester i 4. kvartal 2015 melder SSB.

Publisert

Kommunene og fylkeskommunene sysselsatte om lag 547 000 i 4. kvartal 2015. Til sammen utgjør det 414 000 årsverk. Ni av ti av disse årsverkene ble utført i kommunene.

I hele landet ble det utført 1350 000 årsverk i pleie og omsorg i 2015. Av dette ble 97 000 årsverk utført av personell med helse- og sosialfaglig utdanning. Personell uten godkjent utdanning sto for 39 000 årsverk, noe som tilsvarer 29 prosent.

I pleie- og omsorgstjenesten ble 92 prosent av de avtalte årsverkene utført i kommunale virksomheter, mens 8 prosent ble utført av private virksomheter. Det er eksempelvis private virksomheter som driver sykehjem for kommunene.

Powered by Labrador CMS