(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Menn tjener fortsatt mer enn kvinner

I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Lønnsforskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning melder SSB.

Publisert

Det norske arbeidsmarkedet er såkalt kjønnsdelt, det vil si at mange typer virksomheter og yrker er dominert av enten kvinnelig eller mannlig arbeidskraft.

Man kan i stor grad forklare lønnsforskjellene med at mange kvinner velger/jobber i lavt betalte yrker, mens menn foretrekker yrker med et høyere lønnsnivå. Men finnes det også andre faktorer som medvirker til at kvinners månedslønn i 2016 utgjorde 86 prosent av menns lønn?

Lønnsveksten har vært litt større for kvinner enn for menn gjennom stort sett hele 2000-tallet. Kvinners andel av menns lønn har variert noe, fra 83,5 prosent i 2000 til 86,1 prosent i 2016.

Jentene har for alvor gjort sitt inntog på høgskoler og universiteter, og det er nå flere kvinner enn menn som fullfører høyere utdanning. Dette har bidratt til at lønnsforskjellen samlet sett har blitt mindre. Vi ser imidlertid at for gruppa med høyere utdanning isolert sett har ikke lønnsforskjellen endret seg særlig gjennom 2000-tallet. Dette skyldes først og fremst ulikhet i valg av utdanningsretning (fagfelt) og senere yrke.

På samme måte som at kvinner og menn velger ulik utdanningsretning, går de også ulike veier gjennom yrkeslivet.

Seks av ti ledere er menn, mens kvinnene helt klart dominerer i salgs- og serviceyrker. Kvinner er i flertall også i akademiske yrker, men de tjener nesten 20 prosent mindre enn menn i denne yrkesgruppa. Mye av forklaringen på dette ligger i at kvinner og menn utfører ulikt arbeid innenfor ulike typer virksomheter og sektorer. Lønnsforskjellene er relativt små i kommunal sektor og tilsvarende store i privat sektor.

Les mer om lønnsforskjellene her.

Powered by Labrador CMS