Nytt mannsutvalg trenger innspill til temaer

– Det er viktig at regjeringens nye mannsutvalg bryter opp fastlåste diskusjoner om menns problemer og løfter frem andre sider ved menns erfaringer, mener forskere.

Regjeringen skal sette ned et mannsutvalg for å utrede likestillingsutfordringer gutter og menn møter – og som bidrar til utenforskap og hindrer et likestilt samfunn.

Nå ønsker kulturminister Anette Trettebergstuen innspill til hvilke temaer mannsutvalget bør vektlegge, og som regjeringen bør ha med i mandatet til utvalget.

Utdanningsvalg og foreldreskap

Runa Brandal Myklebust, antropolog og forsker II ved Institutt for samfunnsforskning, er positiv til at det blir satt ned et mannsutvalg.

– For oss som forsker på kjønn og likestilling er det alltid spennende når det blir satt ned utvalg med kjønn som tema, sier hun.

– Jeg forsker blant annet på utdanningsvalg og kjønnsdeling i utdanning og arbeidsliv, og har særlig sett på menns inngang til utdanninger der kvinner er overrepresentert, som grunnskolelærer og sykepleie.

Les hele saken på kjønnsforskning.no

(Kilden kjønnsforskning/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS