student_illustrasjon
student_illustrasjon

Studenter vet ikke hva LinkedIn er

Til tross for at arbeidsledigheten øker, er hverken arbeidssøkende eller studenter ivrige LinkedIn-brukere. Konsekvensen kan bli at man går glipp av viktige jobbmuligheter.

Publisert

Nettverkbygging blir oppgitt til å være en viktig arena på nettsiden LinkedIn.

Over halvparten av nordmenn som er arbeidssøkere har ikke en LinkedIn-profil og kun 7 prosent bruker nettsiden daglig i jobbjakten. Kun 27 prosent av de som studerer har profil på nettstedet.

Det kommer frem i en undersøkelse om sosiale medier og jobbsøking som YouGov har gjort for bemanningsselskapet Centric.

– Til tross for at LinkedIn er verdens største profesjonelle nettverk, har ikke norske studenter tatt i bruk nettsiden som et verktøy for å finne jobb. Andelen brukere blant arbeidssøkende er også lavere enn forventet. Når vi vet at mange bedrifter og profesjonelle rekruttere bruker LinkedIn bevisst i sitt rekrutteringsarbeid, risikerer både arbeidssøkende og studenter å gå glipp av jobbmuligheter, sier administrerende direktør Per Christian Johansen i Centric.

- Mitt inntrykk er at bruken blant studenter er økende, men LinkedIn har en kommunikasjonsutfordring i den forstand at de ikke er gode til å fortelle studenter hvorfor de bør være med. Mange tror det er noe man begynner med når man har en karriere. Det er det ikke, de bør være med for å bygge nettverk og knytte kontakter fra dag en, sier leder for karrieresenteret på Universitetet i Oslo, Gisle Hellsten.

Det er ikke bare studenter og arbeidssøkere som unnlater å bruke LinkedIn. Kun 44 prosent av alle nordmenn oppgir at de har LinkedIn-profil. 3 prosent av disse oppgir at de bruker LinkedIn daglig, 14 prosent at de bruker det jevnlig, 16 prosent at de bruker det sjeldent, mens 11 prosent har en profil som de ikke bruker. Det er blant de jobber innen IT/teknologi og konsulent/rådgivning og salg/administrasjon hvor flest benytter seg av nettsiden.

Brukes mest til nettverksbygging

Den viktigste grunnen til å ha en profil på nettsiden er at man kan drive profesjonell nettverksbygging. Hele 48 prosent av de med en profil på nettsiden svarer dette i undersøkelsen.

- Det forklarer hvorfor enkelte yrkesgrupper som IT og teknologi, rådgivning og salg dominerer på LinkedIn. Her har mange interesse av å bygge nettverk som kan komme til nytte enten i form av oppdrag eller jobb senere. Men også studenter og arbeidssøkende bør bygge nettverk – både til enkeltpersoner og til virksomheter. Mitt råd er derfor å opprette en profil på nettstedet og å ta den i bruk. Man vet aldri hvor neste mulighet dukker opp, sier Johansen.

I undersøkelsen oppgir 35 prosent at de er på nettstedet for å ha en oppdatert CV, mens 38 prosent er det for å profilere seg overfor potensielle arbeidsgivere.

Studenter vet ikke hva LinkedIn er

Av de 56 prosent som sier de ikke har LinkedIn-profil, sier hele 26 prosent at de ikke vet hva LinkedIn er, mens 20 prosent sier de ikke er på jobbjakt. 8 prosent mener det ikke har verdi. Hele 46 prosent av studentene som ikke har LinkedIn-profil sier de ikke vet hva LinkedIn er. Det gjelder også 24 prosent av de arbeidssøkende uten LinkedIn-profil.

- Selv om man ikke er på jobbjakt akkurat nå eller har et par år igjen av studiene bør man aldri undervurdere kraften i nettverksbygging, særlig ikke med tanke på de langsiktige karrieremulighetene. Undersøkelsen viser at LinkedIn har klart å etablere seg blant utvalgte yrkesgrupper, samtidig som det er en helt ukjent kanal for flere yrkesgruppes og blant studenter, sier Johansen.

33 prosent rangerer LinkedIn som viktigst i forhold til jobbsøk. Facebook tar imidlertid innpå LinkedIn som jobbsøkingskanal med 17 prosent. Det er flest IT-folk og ansatte i konsulent- og rådgivningsyrker som anser LinkedIn som den viktigste kanalen med henholdsvis 61 og 62 prosent.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 5-13. april 2015 gjennomført til sammen 1006 CAWI-intervjuer med i et representativt utvalg av Norges befolkning i alderen 18-74 år.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS