Graf: Institutt for samfunnsforskning
Graf: Institutt for samfunnsforskning

Fortsatt kjønnsdelt arbeidsmarked

85 prosent av arbeidstakere i Norge jobber i et kvinne- eller mannsdominert yrke. Men yngre generasjoner og innvandrere fra land utenfor EU reduserer kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet, viser ny forskningsrapport.

Publisert

Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt, viser en omfattende ny studie fra Institutt for samfunnsforskning. Kvinner er fremdeles overrepresentert i offentlig sektor, mens menn oftere jobber i privat sektor. Denne forskjellen har økt de siste 20 årene.

Unge og innvandrere reduserer kjønnsdelingen

Likevel skjer det endringer som bidrar til et mer kjønnsbalansert arbeidsliv:

Yngre arbeidstakere velger i mindre grad kjønnstradisjonelle yrker – selv om kjønnsforskjellene ofte øker når de blir eldre.

Innvandrere bidrar til å gjøre arbeidslivet mindre kjønnsdelt. Dette skjer særlig fordi menn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Oceania tar jobber i kvinnedominerte yrker som for eksempel renhold.

Kvinner og menn velger også generelt sett likere yrker nå enn for 10 år siden, ikke minst fordi flere kvinner jobber i tradisjonelt mannsdominerte yrker innen for eksempel finans og industri.

Få menn velger kvinneyrker

Når man ser på helheten går likevel endringene langsomt, fordi deler av arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt. Innen helse, pleie- og omsorgstjenester, som utgjør 14 prosent av det norske arbeidsmarkedet, er 81,5 prosent av alle ansatte kvinner.

– Dersom vi ønsker et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked, så hjelper det ikke bare å heie frem kvinner til å bli programmere eller ingeniører. Da trenger vi også at flere menn velger pleie- og omsorgsyrker eller inntar andre kvinnedominerte yrker, sier Kjersti Misje Østbakken, forsker ved Institutt for samfunnsforskning og CORE.

Les hele rapporten her: Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet av Kjersti Misje Østbakken, Liza Reisel, Pål Schøne, Erling Barth og Inés Hardoy. Forskningsresultatene presenteres på arrangementet Innvandring og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på Institutt for samfunnsforskning 27. november.

Se video: Forsker Kjersti Misje Østbakken presenterer forskningsfunnene på ett minutt.

Powered by Labrador CMS