Island har det beste pensjonssystemet i verden

Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) sammenligner 44 pensjonsinntektssystemer, som dekker 65 prosent av verdens befolkning. Island topper listen og fem nordiske land er på topp 10 med Danmark på 3. plass, Finland på 6. plass, Norge på 7. plass og Sverige på 9. plass.

Islands pensjonssystem har toppet den 14. årlige Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) for andre gang, mens Norge har falt til 7. plass. Nederland og Danmark har beholdt henholdsvis andre- og tredjeplasser, med Finland (6.) og Sverige (9.) også på topp 10. MCGPI er en omfattende studie av 44 globale pensjonssystemer, som står for 65 prosent av verdens befolkning og sammenligner systemene mot hverandre.

Til tross for at Norge har fått andreplass globalt for integritet, er vårt nåværende pensjonssystem fortsatt ikke bærekraftig nok sammenlignet med andre land på toppen av listen. Norge rangerer nå på 15. plass globalt for bærekraft, hvilket viser kun en liten forbedring fra 16. plass i 2021.

Nylige reformer av den norske folketrygden har forsøkt å bedre dette. Imidlertid leverte den norske pensjonskommisjonen som ble opprettet i 2020 en rapport i juni 2022 som fastslo at dagens pensjonsregler ikke er bærekraftige. Mens den store pensjonsreformen fra 2011 for eksempel hadde som mål å gjøre pensjonsreglene mer fleksible og gjøre det mulig å jobbe lenger, er det behov for flere endringer for å forbedre pensjonssystemets sosiale bærekraft. Med Norges raskt aldrende befolkning fremmet kommisjonen tre forslag – økning av folkepensjonsalderen; at minsteytelser følger den generelle velstandsutviklingen, og at uføre er sikret en rimelig alderspensjon. Men noen av disse endringene vil medføre betydelige ekstrakostnader i årene fremover.

I tillegg har overgangen fra ytelsespensjon (DB)-ordninger til innskuddspensjon (DC)-ordninger i arbeidsgiverordninger i Norge ført til at enkeltpersoner har et stadig større økonomisk ansvar for å sikre seg en trygg pensjonisttilværelse.

- Etter reformen av Egen Pensjonskonto i 2021, som innebærer at all sparing i pensjonsordninger fra nåværende og tidligere arbeidsgivere er samlet på én konto, har ansatte nå mer ansvar og kontroll enn noen gang før, sa Tor Olsen, kunderådgiver i Mercer Marsh Benefits.

- Dette kombinert med utfordringer i folketrygden, økende inflasjon og levekostnader vil bety at det er et økende press på den enkelte for å opparbeide tilstrekkelig sparing ved pensjonsalder, sa Olsen.

Presidenten i CFA Society Norway, Erlend Fredriksen, samstemte.

- Det var allerede nødvendig med et betydelig stykke arbeid for å forbedre pensjonsutfallet i Norge, men det siste året har gjort dette enda mer utfordrende. Globalt har vi gått fra et langvarig, lavt rentemiljø til høye inflasjonsrater og mangedobling av renten i enkelte markeder. Både CFA Institute og CFA Society Norway mener at de som arbeider i finans har mulighet til å bidra positivt til samfunnet gjennom å støtte mennesker gjennom denne komplekse perioden, og rapporten gir innsikt i hvordan Norge og andre systemer globalt må tilpasse seg, sa Fredriksen.

Seniorpartner i Mercer og hovedforfatter av studien, Dr. David Knox, tilbød et globalt perspektiv og fremhevet viktigheten av sterke pensjonsordninger i lys av økende usikkerhet eksternt.

- Enkeltpersoner har tatt på seg mer ansvar for pensjonssparingene sine en god stund; midt i høye inflasjonsnivåer, stigende renter og større usikkerhet om økonomiske forhold, gjør de det i et stadig mer komplekst og volatilt miljø. Til tross for forskjeller i sosial, politisk, historisk eller økonomisk påvirkning på tvers av geografiske områder, er mange av disse utfordringene universelle. Og selv om de nødvendige reformene kan ta tid og krever nøye overveielse, må beslutningstakere gjøre alt de kan for å sikre at pensjonsordninger støttes, utvikles og er godt regulert, sa Dr. Knox.

Økende usikkerhet for pensjonister

Ettersom arbeidsgivere fortsetter å gå bort fra den økonomiske sikkerheten som har blitt tilbudt i DB-planer, bærer enkeltpersoner risikoen og mulighetene både før og etter pensjonering. I motsetning til DB-planer hvor en person mottar vanlige inntektsbetalinger resten av livet ved pensjonering, gir DC-planer vanligvis enkeltpersoner et engangsbeløp når de pensjoneres. I tillegg vurderer mange regjeringer å redusere nivået av økonomisk støtte under pensjonering for å sikre landets økonomiske bærekraft på lengre sikt.

Resultatet er at mange enkeltpersoner ikke lenger vil være i stand til å stole på betydelig økonomisk støtte fra sine tidligere arbeidsgivere og/eller myndigheter i løpet av pensjonsårene sine. Derfor er det nødvendig at enkeltpersoner tar de beste økonomiske avgjørelsene ved pensjonering for å maksimere verdien av deres tilgjengelige DC-pensjonsmidler. På samme måte som diversifisering er en viktig del av enhver investeringsordning, kan enkeltpersoner også ha mål om å diversifisere pensjonssparingen sin mellom vanlig inntekt, god beskyttelse av og tilgang til kapital, samt ulike kilder til økonomisk støtte, inkludert statlige, private pensjoner og individuell sparing.

- Husholdninger må vurdere hva den rette balansen er mellom å motta en stabil inntekt, tilgang til litt kapital og beskyttelse mot fremtidige risikoer, med tanke på de mange usikkerhetene pensjonister står overfor, sa Dr. Knox.

- Det er avgjørende at vi forstår hvorvidt pensjonsinntekt-systemene rundt omkring i verden vil være i stand til å møte behovene og forventningene til lokalsamfunnene deres i løpet av de neste tiårene, fortsatte han.

- Det er ikke noe enkelt eller perfekt svar på dette – det beste systemet er det som hjelper enkeltpersoner å opprettholde sin tidligere livsstil som pensjonist. Regjeringer, arbeidsgivere, beslutningstakere og pensjonsindustrien bør bruke hele spekteret av produkter og retningslinjer som er tilgjengelige slik at enkeltpersoner kan pensjonere seg med verdighet, selvtillit og økonomisk sikkerhet.

De viktige tallene

Island hadde den høyeste samlede indeksverdien (84,7), tett fulgt av Nederland (84,6) og Danmark (82,0). Thailand hadde den laveste indeksverdien (41,7).

Indeksen bruker det vektede gjennomsnittet av delindeksene for tilstrekkelighet, bærekraft og integritet. For hver delindeks var systemene med de høyeste verdiene Island for tilstrekkelighet (85,8) og bærekraft (83,8), og Finland for integritet (93,3). Systemene med lavest verdier på tvers av delindeksene var India for tilstrekkelighet (37,6), Østerrike for bærekraft (22,7) og Filippinene for integritet (30,0).

Sammenlignet med 2021 viste Mexico størst forbedring som følge av pensjonsreform, hvilket forbedret resultatene for enkeltpersoner og pensjonsregulering.

Om Mercer CFA Institute Global Pension Index

Global Pension Index sammenligner pensjonsinntektssystemer rundt om i verden, fremhever mangler i systemene og foreslår mulige reformområder som vil gi mer tilstrekkelige og bærekraftige pensjonsytelser.

Global Pension Index er et samarbeidsforskningsprosjekt sponset av CFA Institute, en global foreningen av investeringsfagfolk, i samarbeid med Monash Centre for Financial Studies (MCFS), en del av Monash Business School ved Monash University, og Mercer, en global leder innen omdefinering av arbeidslivet og om definering av pensjons- og investeringsresultater.

I år sammenligner Global Pension Index 44 pensjonsinntektssystemer over hele verden og dekker to tredjedeler (65 %) av verdens befolkning. Den globale pensjonsindeksen for 2022 inneholder et nytt system – Portugal.

Global Pension Index bruker det vektede gjennomsnittet av delindeksene for tilstrekkelighet, bærekraft og integritet til å måle hvert pensjonssystem mot mer enn 50 indikatorer.

(Mercer/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS