Julia Lundberg, ny sjef for likestilling og mangfold i Peab-konsernet.
Julia Lundberg, ny sjef for likestilling og mangfold i Peab-konsernet.

Peab ansetter sjef for likestilling og mangfold

Nå øker Peab takten i inkluderingsarbeidet og rekrutterer Julia Lundberg som ny sjef for likestilling og mangfold. Julias oppdrag blir blant annet å lede konsernets arbeid for å oppnå Peabs mål om likestilt rekruttering. Julia kommer fra Astrid Lindgrens barnesykehus i Stockholm, der hun ledet sykehusets likestillingsarbeid.

Byggebransjen er tradisjonelt en mannsdominert bransje, men vi står overfor store endringer når det gjelder likestilling og inkludering. Peab har gjennomført en rekke aktiviteter som har ført til at andelen kvinner i produksjonsnære stillinger har økt det siste året. Med rekrutteringen av Julia Lundberg øker Peab tempoet ytterligere.

– Det finnes mye forskning som viser at mangfolds- og inkluderingsarbeid fører til en rekke fordeler. Økt lønnsomhet, bedre arbeidsmiljø, mindre utskifting av personalet samt økt attraktivitet som arbeidsgiver, for å nevne noe. Målinger viser også at arbeidsgiveres engasjement og suksess innenfor disse spørsmålene er veldig viktig for yngre generasjoner når de skal velge arbeidsgiver. Så i tillegg til at det er det riktige å gjøre, så fører det også til mange fordeler, sier Julia Lundberg.

Hvor dyktige er nordiske bedrifter på mangfold og inkludering?

– Det er generelt en svært oppadgående trend når det gjelder å jobbe med disse spørsmålene. Over en tiårsperiode har vi sett at enkelte selskaper har hatt egne stillinger for å fremme likestillingsagendaen, men de siste tre årene har ansettelser av egne ansvarlige for mangfold og integrering økt i rakettfart. Nå har i prinsippet alle store selskaper en stilling eller et team som jobber med disse spørsmålene. Folk begynner å forstå viktigheten av likestilling, mangfold og inkludering, og det synes i næringslivet, sier Peabs nye sjef for likestilling og mangfold.

Julia Lundberg har bakgrunn fra KTH i Stockholm, der hun studerte maskinteknikk. Hun har også studert ledelse med mangfoldsperspektiv.

(Peab/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS