– Undersøkelsen viser at kvinner og de over 65 år er «flinkest» til å følge myndighetenes anbefaling om å ta influensavaksine hver sesong. Da er sannsynligheten for å bli alvorlig syk også redusert, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen.
– Undersøkelsen viser at kvinner og de over 65 år er «flinkest» til å følge myndighetenes anbefaling om å ta influensavaksine hver sesong. Da er sannsynligheten for å bli alvorlig syk også redusert, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Rekordmange eldre har tatt influensavaksine

4 av 10 har tatt vaksine mot influensa denne sesongen. Blant dem over 65 år er antallet nesten det dobbelte. Det kan komme godt med dersom en influensabølge er på vei.

I undersøkelsen gjennomført av Norstat, oppgir 75 prosent av de over 65 år at de har tatt vaksinen mot sesonginfluensa høsten 2021/vinter 2022. Ifølge FHI var vaksinasjonsdekningen blant personer over 65 år, 59 prosent i sesongen 2020/2021.

– Undersøkelsen viser at kvinner og de over 65 år er «flinkest» til å følge myndighetenes anbefaling om å ta influensavaksine hver sesong. Da er sannsynligheten for å bli alvorlig syk også redusert, spesielt hvis det kommer en influensabølge nå, sier Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen.

Urolig for influensautbrudd nå

Fordi vi ikke har hatt en «vanlig» influensasesong der rundt 100 000 smittes årlig, er det lav immunitet i befolkningen. Senest fredag kom det beskjed om at flere elever ved en ungdomsskole er influensasmittet.

– Det har vært en rolig influensasesong hittil, men nå viser rapportene fra Folkehelseinstituttet at flere laboratorieprøver slår ut på influensa, sier Andresen.

Kombinasjonen av lav immunitet i befolkningen og intensiteten i årets virusvariant skaper uro hos Folkehelseinstituttet (FHI), skriver nrk.no.

– Av denne grunnen er det derfor uro for at det neste influensautbruddet kan bli omfattende med mange syke, sier lege ved FHI, Trine Hessevik Paulsen, til nrk.no.

15 prosent tok vaksinen i apotek

Aldri før har det blitt satt så mange influensavaksiner i apotek. Totalt har det blitt satt over 150 000 influensavaksiner denne sesongen, mot rundt 100 000 forrige sesong.

Ifølge Norstat-undersøkelsen oppgir flesteparten (45 prosent) at de har tatt influensavaksinen hos fastlegen sin eller på et legesenter. Rundt 1 av 4 har tatt influensavaksinen i regi av jobben (23 prosent), 16 prosent har tatt den på kommunens vaksinasjonssenter og 15 prosent oppgir at de har tatt influensavaksinen i et apotek.

– Det er kommunens ansvar å vaksinere innbyggerne sine, men apotekene kan avlaste og vaksinere på vegne av kommunen. 1 av 4 sier at de foretrekker å ta influensavaksinen hos fastlegen eller på legesenter. Samtidig oppgir rundt halvparten at det ikke spiller noen rolle for hvor de tar influensavaksinen, forteller Andresen.

Oppsummert for influensasesongen høsten 2021/vinter 2022:

  • 39 prosent oppgir at de tok vaksine mot sesonginfluensa. 61 prosent svarte nei.
  • Flere kvinner (44 prosent) enn menn (35 prosent) tok vaksine mot sesonginfluensa.
  • 75 prosent av de over 65 år svarte at de tok vaksinen mot sesonginfluensa. 32 prosent av de mellom 30-49 år tok vaksinen og 13 prosent av de mellom 15-29 år.
  • 45 prosent tok vaksinen hos fastlegen/legesenter. 23 prosent tok den i regi av jobben, 16 prosent tok influensavaksinen på kommunens vaksinasjonssted og 15 prosent tok den i apotek. 2 prosent et annet sted.
  • 49 prosent svarer at det ikke spiller noen rolle hvor man tar influensavaksinen.
  • 44 prosent synes det er enklere å ta influensavaksinen når de kan ta den i apotek.
  • 78 prosent er enig i følgende utsagn «at apotekene kan sette influensavaksine er god utnyttelse av helsevesenets ressurser.

Om undersøkelsen:

Et representativt utvalg på 1017 personer er spurt, hvorav 229 var over 65 år. Undersøkelsen ble gjennomført av Norstat, på oppdrag fra Apotekforeningen, i uke 9.

(Apotekforeningen/myNEWSdesk)

Powered by Labrador CMS