I Norge svarer dobbelt så mange at de bruker et komplett HR-system sammenlignet med starten av 2020, og er landet som nå leder an i regionen.

Norske bedrifter leder an i Skandinavia

En ny undersøkelse blant over 300 skandinaviske IT-ledere har funnet at HR-tech i økende grad er på radaren til IT i 2021. Pandemien har vært en vekker og nærmest tvunget bedrifter til å revidere sine HR-systemer og strategi.

I Norge svarer dobbelt så mange at de bruker et komplett HR-system sammenlignet med starten av 2020, og er landet som nå leder an i regionen.

Undersøkelsene til The Scandinavian HR-IT Report 2021 er utført av Venezu, på vegne av HCM (Human Capital Management)-systemleverandør CatalystOne, i samarbeid med Microsoft Norge.

Rapporten avdekker en rekke interessante innsikter i ITs forhold til HR-systemer og teknologi i Norge, Sverige og Danmark, og grad av samarbeid mellom HR og IT.

Norske selskaper ser ut til å ha brukt de siste månedene bedre enn nabolandene til å styrke teknologilandskapet sitt og Norge leder nå an på ulike områder som rapporten ser på, eksempelvis automatisering av ansattes tilgangsstyring til systemer.

På tvers av regionen som helhet er antall bedrifter som nå automatiserer tilgangsstyring doblet sammenlignet med 2020.

Men de største endringene ble altså rapportert av norske bedrifter hvor automatisering av tilgangsstyring klatret fra rundt 10% i 2020 til 26% i 2021. Men til tross for betydelig økning er det fortsatt et stort gap frem til total automatisering.

Med 77% var også norske IT-ledere mest fornøyd med hvordan dagens systemer og prosesser fungerer, sammenlignet med 60% av danske og 46% av svenske IT-ledere som føler det samme.

Måten vi kommuniserer og samarbeider på har endret seg dramatisk gjennom pandemien. Økt bruk av hjemmekontor og fleksibelt arbeid har satt rakettfart på digitalisering og automatisering for å kunne møte endrede behov.

HR-funksjonen er i stor grad nøkkelen til å drive frem denne transformasjonen. For å lykkes med dette må HR samarbeide tett med IT, ettersom HR-teknologi får en stadig viktigere rolle.

Rapporten fremhever flere positive endringer, samt noen uutnyttede muligheter, i samarbeidet mellom HR og IT. En del endringer var allerede på gang, men pandemien og nye arbeidsformer det siste halvannet året har uten tvil fremskyndet prosessen.

For eksempel har antallet respondenter som rapporterer at selskapet deres har en klar HR-IT-strategi økt over hele regionen sammenlignet med i fjor. Behovet for å integrere systemer har også blitt rangert høyere sammenlignet med i fjor, sannsynligvis som følge av at arbeid nå i større grad utføres av team som er spredt over ulike lokasjoner, men som har behov for lik tilgang til oppdatert data på tvers av systemer.

Mens HR-avdelingen fortsatt er det mest populære hjemmet for HR-masterdata, så kom IT-avdelingen på en god andreplass i år. Dette sammenlignet med en fjerdeplass i 2020, etter lønn og økonomiavdelingen. Dette opprykket indikerer et tettere samarbeid mellom HR og IT innen kontroll og vedlikehold av HR-masterdata.

Dagens HR-utvikling og trender understreker behovet for IT som en strategisk partner for HR. Fjernarbeid ser ut til å forbli en langt mer vanlig arbeidsform etter pandemien, hvilket vil øke behovet for sikre og stabile digitale prosesser som ikke bare ivaretar selskapets behov per i dag, men som vil bidra til å bygge, utvikle og beholde den rette arbeidsstyrken for fremtiden.

Dette er andre året som CatalystOne utgir denne rapporten som tar sikte på å identifisere styrker og svakheter i forholdet mellom HR og IT, demonstrere viktigheten av dette samarbeidet innenfor HR-tech, og synliggjøre forbedringspotensial.

(myNEWSdesk/CatalystOne)

Powered by Labrador CMS