Slik leder du best i krisetider

En ny undersøkelse fra HR Norge viser at klar kommunikasjon er det viktigste fra en leder akkurat nå. Samtidig mener nesten en av fire norske virksomheter at omsorg, empati og psykologisk trygghet til de ansatte må prioriteres høyest i tiden vi står i.

HR Norge er en ideell medlemsorganisasjon for virksomheter og alle som jobber med HR og ledelse. De har nylig gjennomført en undersøkelse blant medlemmene for å finne svar på hva som er god ledelse i krisetider. På bakgrun av dette har de utarbeidet syv gode råd til ledere:

1. Kommuniser, ikke bare informer

Selv om du har lite informasjon å formidle, ha jevnlig kontakt med de ansatte. Vær tett på, synlig (i hvertfall digitalt), og vis at du er tilgjengelig og tilstede for de som trenger å snakke med deg. Vær en god lytter.

2. Vis ansiktet

Bruk Skype, Teams og andre verktøy der dere kan se hverandre. Da kommer også mer av budskapet ditt gjennom.

3. Vær tydelig

Klar kommunikasjon er ønskelig, men samtidig utfordrende. Ikke minst når verden er så uklar som den er. Vær likevel tydelig i de valgene som tas og hva som forventes. Du må gjerne formidle at du ikke vet alt nå- men vær klar på at svarene kommer.

4. Tilby trygghet

Vær så ærlig og transparent som du kan være, og anerkjenn at dette er en utfordrende tid for de ansatte. Vis omsorg, og ta særlig vare på dem som sliter fra før. Psykiske utfordringer blir ikke lettere å håndtere i tider som dette.

5. Sett klare mål

Ha klare mål og forventninger til de ansatte så fremdrift opprettholdes fra hjemmekontoret. Engasjer, mobiliser, deleger – for all del ikke passiviser. Lediggang er roten til alt ondt. Særlig på hjemmekontor.

6. Skap energi i organisasjonen

Toppledelsen og mellomledelsen må gi energi til resten av organisasjonen gjennom en felles teamfølelse og en «dette klarer vi oss gjennom sammen» mentalitet. Dette kan også bidra til å øke produktiviteten. Ligger det noen nye mulighet i situasjonen også? Kan de ansatte skape verdier på en ny måte?

7. Involver tillitsvalgte

Mange tillitsvalgte er gode partnere, og flinke til å fange opp signaler fra grasrota.

Powered by Labrador CMS