Den nye HR-direktøren i Skatteetaten heter Ragndi Robøle. Hun har lenge hatt et godt øye til sin nye arbeidsgiver.

- Vi trenger hele tiden ny kompetanse

Ragndi Robøle kommer fra Valdres og bor på Haslum i Bærum. Nå overtar hun det overordnede ansvaret for rekruttering og medarbeiderutvikling i etaten som hun lenge har beundret fra sidelinjen.

Robøle forteller at hun har fulgt Skatteetaten med interesse helt siden arbeidet med digitalisering startet på 1990-tallet:

– Skatteetaten har på mange måter vært et fyrtårn i statlig forvaltning over mange år og utviklet brukervennlige løsninger til hele Norges befolkning. Et konkret eksempel er at det har blitt stadig enklere å levere selvangivelsen. Her er det gjort modige valg av dyktige folk som har lyttet til behovene og vært påkoblet den teknologiske utviklingen, sier den ferske HR-direktøren.

IT spisskompetanse er viktig

– Skatteetaten, med 7200 ansatte over hele landet, er i stadig utvikling. En av de store utfordringene fremover er å rekruttere ny kompetanse og sikre at alle de gode hodene vi allerede har får spennende muligheter og vil være hos oss.

– Vi trenger ny kompetanse innen alle fagområdene våre, men det er innenfor IT at det er størst rift om å få tak i de beste folkene. Vi trenger folk som er gode på utvikling, kunstig intelligens (AI), skyløsninger, testing og IT-sikkerhet, for å nevne noen eksempler.

– Få steder er det så store utviklingsmuligheter for IT-medarbeidere som i Skatteetaten, mener Ragndi Robøle. Og vi trenger hele tiden ny kompetanse; bare i løpet av det siste året har vi ansatt 90 nye medarbeidere i IT-stillinger, og flere skal det bli.

Populær arbeidsplass for nyutdannede

– Jeg er veldig glad for å se at også mange nyutdannede søker seg til oss. Vi har nettopp ansatt en flott gjeng til våre trainee- og tech graduate-programmer. De går rett inn i spennende oppgaver og tilfører oss en hel masse ny kompetanse. Samtidig rekrutterer vi nå til nye kull som starter neste høst, forteller HR-direktøren.

Skal bidra til å utvikle etaten videre

– Jeg er svært fornøyd med å få Ragndi Robøle på laget. Hun har lang og bred erfaring fra privat og offentlig sektor og har jobbet både nasjonalt og internasjonalt. Med henne har vi fått en erfaren HR-direktør som vil kunne bidra til å videreutvikle HR-området i Skatteetaten slik at vi er godt rustet til å utvikle oss videre i årene fremover, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

De siste årene har Robøle hatt ulike HR-roller i Nets-konsernet, sist som leder av avdelingen HR Legal, Environment and Projects. Tidligere har hun vært HR-direktør i Bankenes Betalingssentral/Nets, samt hatt lederstillinger i Statens Landbruksforvaltning og Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Hun tiltrådte stillingen som HR-direktør i Skatteetaten i august.

(Skatteetaten)

Powered by Labrador CMS