Flere bedrifter tvangsavviklet

Selv om det i mars var en nedgang i konkurser på 13,5 prosent, øker antallet bedrifter som er tvangsavviklet av myndighetene med hele 121,6 prosent i forhold til mars i fjor.

Hittil i år har til sammen 1003 bedrifter gått overende, noe som er 27,5 prosent lavere enn i første kvartal 2020. Overraskende nok er det innenfor hotell- og restaurantbransjen konkursnedgangen har vært størst!

Spent på våren og sommeren

Konkurstallene har holdt seg på et lavt nivå i 2020 og hittil i år, men nedgangen i mars en del lavere enn i foregående måneder. Samlet er nedgangen i konkurser og tvangsavviklinger på kun 1,2 prosent, sammenlignet med mars i fjor som var den første måneden med korona-tiltak.

– Med alle meldingene om bedrifter som sliter med nedstenging og kostnader ved permitteringer har det vært overraskende få konkurser. Med den ørlille nedgangen på 1,2 prosent vi ser i mars, kan det tyde på at nedgangen nå stopper opp og at vi går mot en vår og sommer med flere konkurser, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode Dun & Bradstreet.

Få hotell og restaurantkonkurser

Nedstenginger og skjenke-forbud til tross, hotell- og restaurantbedriftene har i stor grad klart seg til nå. 82 hotell og restaurantbedrifter ble slått konkurs i første kvartal, mot 154 i samme periode i fjor. En nedgang på hele 46,8 prosent. Innen varehandel har konkursene gått ned med 43,7 prosent. Bygg og anlegg er en bransje som har gått bra det siste året, og det er fortsatt nedgang i konkursene, med 13,4 prosent. Den eneste bransjen med oppgang i konkursene i første kvartal er eiendomsbransjen med 22 prosent økning. Det kan forklares med at dette er en bransje som presses når leietakerne sliter, forklarer Ruud.

(Bisnode/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS