SINTEFs adm.dir Alexandra Bech Gjørv og KLPs konsernsjef Sverre Thornes.

SINTEF-ideer skal skape nye bedrifter

Nytt samarbeid mellom KLP og SINTEF skal gjøre avstanden fra innovasjon til lønnsomt selskap kortere.

KLP og SINTEF inngår et nytt samarbeid for å skape innovative og bærekraftige bedrifter basert på løsninger som SINTEF har funnet gjennom forskning. Målet er å finansiere relativt umodne ideer i SINTEFs forskningsportefølje og utforske mulighetene for at disse kan utvikles til egne selskaper.

Det betyr at KLP går inn med penger for å hjelpe ideer i den såkalte presåkornfasen. I denne fasen er det normalt svært få investorer som er interessert i å investere penger.

- For oss er det viktig å være med å utvikle norsk næringsliv og bidra til å bære fram det som kan bli bedrifter som vi kan leve av i fremtiden. Derfor ønsker vi å investere i en forretningsidés tidlige fase der det normalt er svært få eller ingen investorer. Vi håper og tror at det vil bidra til at gode ideer ikke stopper opp på skissestadiet eller havner for tidlig i utlandet, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

KLP går i første omgang inn med fem millioner kroner i samarbeidet. Hvert prosjekt eller idé kan låne inntil 1.000.000 kroner slik at de kan gjøre nødvendige undersøkelser for å se om det er verdt å utvikle idéen videre.

Planen er at de gode idéene som utvikles og går videre til såkornfasen, vil få investert penger fra SINTEFs såkornfond. Også i dette fondet er KLP inne som investor.

- SINTEF er veldig glad for å få på plass finansiering for å foredle råstoffet, som er de mange idéene våre, videre. Dette samarbeidet er et viktig bidrag i en fase der det normalt ikke er mye penger. Vi håper dette kan føre frem flere levedyktige selskaper, sier SINTEFs administrerende direktør Alexandra Bech Gjørv.

Et eksempel på et selskap som har kommet ut av SINTEF er Pingme, som er en teknologi for å lokalisere det som kalles spøkelsesgarn i havet, det vil si fiskegarn som er gått tapt og som derfor forsøpler havet. Et annet er Minuendo som lager ørepropper som beskytter hørselen uten å gå på kompromiss med lydkvaliteten.

(KLP/SINTEF/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS