Trapp Menn Kvinner studenter
I befolkningen over 16 år har nå 36,9 prosent som har utdanning på universitets- og høyskolenivå.

Nå er lang utdanning vanligere blant kvinner enn menn

I 2022 passerte andelen kvinner med lang utdanning på universitets- og høyskolenivå for første gang tilsvarende andel for menn, ifølge SSB.

Blant kvinner er andelen med lang høyere utdanning 11,6 prosent, mot 11,5 prosent for menn, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I aldersgruppa 25–39 år er forskjellen hele 5,5 prosentpoeng i kvinnenes favør, mens andelen er høyere blant menn i gruppa over 60 år.

– De siste årene har kvinneandelen rykket stadig nærmere andelen menn med en utdanning på dette nivået. Nå står vi akkurat i krysningspunktet, og har for første gang en større andel kvinner enn menn som har lang universitets- og høyskoleutdanning, sier seniorrådgiver Anne Marie Rustad Holseter, som er ansvarlig for statistikken.

I befolkningen over 16 år har nå 36,9 prosent som har utdanning på universitets- og høyskolenivå, en økning på i overkant av 7 prosentpoeng de siste ti årene og 20 prosentpoeng fra 1992.

41,9 prosent av kvinnene og 31,8 prosent av mennene i Norge i 2022 har fullført en universitets- og høyskoleutdanning. Forskjellen mellom kjønnene forklares med at en langt større andel kvinner har kort utdanning på universitets- og høyskolenivå.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS