Flere selskaper varsler permittering i tiden som kommer. Her er det du må vite om gjeldende regelverk. Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum forklarer.
Flere selskaper varsler permittering i tiden som kommer. Her er det du må vite om gjeldende regelverk. Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum forklarer.

Dette må du vite om gjeldende permitteringsregler

Flere selskaper varsler permittering i tiden som kommer. Her er det du må vite om gjeldende regelverk.

Reglene rundt permittering er ikke lovregulert, med unntak av reglene om lønnspliktdagene i starten av en permittering, forklarer juridisk rådgiver for HR og ledelse i Simployer, Camilla Schie-Veslum.

Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, så sjekk ut denne om det kan stå noe her om permitteringsadgangen og reglene rundt dette. Hvis virksomheten ikke er bundet av tariffavtale, så sier rettspraksis at det i mangel av annet blir sett hen til det som står i hovedavtalen mellom LO og NHO.

Vilkår for å permittere:

- For å permittere, så må det være midlertidig mangel på arbeid slik at arbeidsgiver ikke klarer å sysselsette sine arbeidstakere. Permittering er et midlertidig verktøy. I permitteringsperioden består arbeidsforholdet, og det er en forutsetning at arbeidstakeren skal begynne å jobbe når det igjen blir noe å gjøre i virksomheten. Er det en permanent endring, så er det ikke permitteringer, men eventuelle oppsigelser som må brukes, sier Camilla Schie-Veslum i Simployer.

Varselfrist for permittering:

Varselfristen for permittering er som hovedregel 14 kalenderdager. I den 14 dagers perioden går arbeidstaker på jobb som normalt og utfører arbeid og får vanlig lønn.

I tariffavtaler, og gjennom NAVs praksis er det imidlertid åpnet for å bruke varselfrist på 2 kalenderdager ved uforutsette hendelser, som oppstår på en slik måte at virksomhetene ikke har noen mulighet til å innrette seg på følgene av hendelsen. Om det er grunnlag for å bruke varselfristen på 2 dager må vurderes konkret. Dersom bedriften vurderer situasjonen slik at det er grunnlag for forkortet frist, anbefaler NAV at begrunnelsen kommer klart frem i permitteringsvarselet.

Lønnsplikt i starten av permitteringen

Etter utløpet av varselfristen må arbeidsgiver betale lønn til arbeidstaker i 15 dager i starten av permitteringen. Dette er de 15 første dagene arbeidstaker skulle vært på jobb om permitteringen ikke hadde blitt iverksatt. Etter dette, så opphører lønnsplikten for arbeidsgiver og arbeidstaker kan ha rett på dagpenger fra NAV.

Lengden på permittering:

Maksimal permitteringslengde er 26 uker i løpet av en løpende 18-måneders periode. Perioden på 26 uker uten lønn starter å løpe dagen etter at de arbeidsgiverperioden på 15 lønnspliktdager er avsluttet.

For ordens skyld:

- Ved permittering som er iverksatt 1. juli 2021 eller senere, regnes ikke uker med fritak fra lønnsplikt før 1. juli 2021 med i beregningsperioden på 18 måneder, forklarer Camilla Schie-Veslum i Simployer.

Hvis det fremdeles er behov for å permittere arbeidstaker utover 26 uker, så må virksomheten betale lønn, selv om det ikke er arbeid til vedkommende. Hvis arbeidsgiver da vil komme unna lønnsplikten, så må arbeidsgiver si opp den ansatte.

(Simployer)

Powered by Labrador CMS