Nok et rekordår for søking til høyere utdanning

154 088 personer har i år søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Dette er en økning på 2,2 prosent fra 2020.

Samordna opptak i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning koordinerer søking og opptak til grunnutdanninger, det vil si utdanninger som normalt bygger på videregående opplæring, ved 27 universiteter og høgskoler og 27 fagskoler.

Mange har lurt på om koronasituasjonen vil påvirke søkertallene i årets opptak, for eksempel om vi vil få flere eldre søkere, om flere vil hoppe over såkalte friår etter videregående og gå rett på studier, eller om flere vil søke seg til studier nærmere hjemkommunen sin.

- I Samordna opptak vet vi ikke hvorfor folk velger å søke som de gjør, men vi kan konstatere at veksten i søkertall er størst for søkere over 30 år både til fagskoler, universiteter og høgskoler. Det er samtidig færre 18- og 19-åringer som søker sammenlignet med i fjor. Vi ser ingen klare tendenser til at flere vil studere i hjemfylket sitt, sier Terje Mørland, direktør for utdanningstjenester i Unit.

Søking til fagskoler

2021 er andre år i rekken med Samordna opptak for fagskoler. I år var det lyst ut 13 061 studieplasser fordelt på 494 ulike fagskoleutdanninger ved 27 fagskoler.

12 806 søkere har søkt om studieplass ved høyere yrkesfaglig utdanning, dette er en økning på 37,4 prosent fra 2020.

En stor del av økningen i søkertall skyldes at langt flere studier lyses ut gjennom Samordna opptak for fagskoler i år–494 studier i 2021,mot 318 i fjor. Antall studieplasser har økt med 48,1 prosent, fra 8817 studieplasser i fjor til 13 061 plasser i årets opptak.

I fagskoleopptaket er det flest førstevalgssøkere til utdanningsområdene «teknologiske fag» (6 559) og «helsefag» (3 323).

Fagskolene tilbyr flere nettbaserte studier i år. Det er 72,1 prosent økning i antall studieplasser på nettbaserte studier, og antall førstevalgssøkere til nettbaserte studier har økt fra 2 585 søkere i fjor, til 4 419 søkere i år – en økning på 71 prosent.

Kvinneandelen blant søkerne til høyere yrkesfaglig utdanning har økt fra 31,8 prosent i 2020 til 36,9 prosent i 2021.

Søking til universiteter og høgskoler

Universiteter og høgskoler har lyst ut 61 673 studieplasser fordelt på 1324 studier. Årets opptak har rekordhøye søkertall, med en økning på 3 304 søkere (2,2 prosent) fra 2020.

Utdanningsområdet med sterkest prosentvis økning i antall førstevalgssøkere er «jus» (rettsvitenskap, politiutdanning, med mer) som har 2 972 flere førstevalgssøkere enn i fjor (37,4 prosent økning). En stor del av denne økningen skyldes et nytt studium innen «Toll, vareførsel og grensekontroll», som med 2 064 førstevalgssøkere også har flest førstevalgssøkere per studieplass (59). Også andre utdanninger innen jus opplever økning i antall førstevalgssøkere, spesielt politiutdanningen.

Utdanningsområde «økonomisk-administrative fag» har nest høyest prosentvis økning med 1 527 flere førstevalgssøkere enn i fjor, en økning på 8,0 prosent.

Utdanningsområdene som har størst prosentvis nedgang, er lærerutdanning hvor 553 færre søkere har lærerutdanning som førstevalg sammenlignet med i fjor (-4,3 prosent),samfunnsfag som har 1 498 færre førstevalgssøkere (-7,7 prosent), idrettsfag som har 380 færre førstevalgssøkere (-10,5 prosent) og reiseliv som har 102 færre førstevalgssøkere i årets opptak (-22,3 prosent).

Til medisinstudier er det 5,5 førstevalgssøkere per studieplass, en nedgang fra i fjor da det var 6,5 førstevalgssøkere per plass. Nedgangen skyldes en kombinasjon av økning i antall studieplasser (716 i år mot 636 i fjor) og en liten nedgang i antall førstevalgssøkere (3 940 i år mot 4 107 i 2020). Selv om søkertallene til medisin har gått litt ned i år, så er de fortsatt høyere enn alle år før 2020, da medisinstudiene hadde en kraftig økning i søkertall.

Kapasitetsproblemer i opptakssystemene 15. april

I år hadde Samordna opptak kapasitetsproblemer de siste to timene før søknadsfristen gikk ut. Dette førte til at mange søkere fikk problemer med å logge seg på og levere søknaden sin. Søknadsfristen ble derfor utvidet med 12 timer til fredag 16. april kl. 12.00 for å sikre at alle skulle få levert søknaden sin. At alle som ønsker skal få levert søknad, er høyeste prioritet for Unit, og vi føler oss trygge på at alle kom i mål med søknadene med den utsatte fristen.

- Samordna opptak har vært en suksess i mer enn 25 år, og har spart søkere, læresteder og samfunnet for milliarder. Unit er godt i gang med å utrede og planlegge fornyelse av opptakssystemet. Dette gjør vi både for å sikre oss mot kapasitetsproblemer av typen vi opplevde 15. april i år, og for å legge til rette for et mer fleksibelt opptakssystem som møter framtidens behov, fastslår Terje Mørland i Unit.

(Unit/myNEWSdesk)

Powered by Labrador CMS