Tine-meieriet i Nybergsund hadde imponerende 1756 arbeidsdager sammenhengende uten fraværsskader før en klemskade oppsto som ødela statistikken. Her er (f. v.) Jan Tangnes, Robert Bergestad og Ole Jonny Johansen i gang med å pakke pultost. (Foto: Jan Tveita)
Tine-meieriet i Nybergsund hadde imponerende 1756 arbeidsdager sammenhengende uten fraværsskader før en klemskade oppsto som ødela statistikken. Her er (f. v.) Jan Tangnes, Robert Bergestad og Ole Jonny Johansen i gang med å pakke pultost. (Foto: Jan Tveita)

God HMS sparer industrien for millioner

Hvert år sparer industrien 800 millioner kroner på redusert sykefravær, ifølge statistikk fra Norsk Industri. Økt satsning på HMS de siste 10–20 årene har gjort at industrisektoren har redusert skadefrekvensen betraktelig. Blant annet har ny teknologi fjernet eller endret mange risikoutsatte jobber.

Publisert

Norsk Hydro er ett av selskapene som har sett resultatene av å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet gjennom mange år. Kontinuerlig forbedring er en integrert del av Hydros produksjonssystem, der operatører, verneombud og tillitsvalgte jobber tett sammen med fabrikkledelsen.

– Vi har utviklet skreddersydde verktøy for å bedre arbeidsmiljøet og sikkerheten på verkene. Innføringen av ny teknologi har bidratt til mange forbedringer, og med Hydros store satsning på kompetanse og teknologi har vi ambisjoner om ytterligere forbedringer av arbeidsmiljø og sikkerhet i fremtiden, sier HMS-leder Geir Schefte i Norsk Hydro.

Mange henger etter

Selv om det finnes gode beviser på at HMS og profesjonalisering av industrisektoren har hatt synlig effekt, er dette dessverre ikke normen, ifølge Arbeidstilsynet.

– Det har blitt gjort veldig mye bra HMS-arbeid i sektoren, men næringen har fremdeles veldig mye å gå på. Arbeidstakerne i industrinæringen er blant dem som er mest utsatt for skader og sykdommer, og risikoen for skader på lang sikt er også høyere enn andre næringer, sier Hilde Austrheim i Arbeidstilsynet.

Industri er den tredje største hovednæringen i Norge med ca. 230 000 sysselsatte, og er den næringen med flest rapporterte arbeidsmiljøproblemer. Arbeidstakere innenfor sektoren står ofte i samme eller tilsvarende jobb hele sin yrkeskarriere. Dermed blir de også eksponert for samme type helserelaterte miljøproblemer over lang tid.

– Dette er en næring der forebyggingspotensialet er veldig stort. Industrisektoren blir en av de tre største næringssatsingene i Arbeidstilsynet framover. Det er planlagt mange hundre tilsyn i 2018­–2019, og vi kommer til å jobbe aktivt for å fremme et bærekraftig arbeidsliv i denne sektoren. Dersom ansatte skal kunne stå i arbeidet hele livet – fra ungdom til pensjonsalder – må også arbeidsgiver sørge for å forebygge helseplager og skader helt fra starten, sier Austrheim.

Arbeidstilsynet fokuserer spesielt på industrinæringen som en del av i EU-kampanjen Gode arbeidsplasser hele livet. Å fremme et bærekraftig arbeidsliv. Kampanjen har som formål å sikre et langt og trygt liv arbeidsliv ved å forebygge helseproblemer og promotere sunn aldring.

Utvikling er avgjørende

Robert Salomon, forsker på arbeidsmiljø og seniorpolitikk ved Arbeidsforskningsinstituttet/HiOA, mener det er avgjørende at arbeidsgivere jobber aktivt med arbeidsmiljø, bygger kompetanse og utvikler de ansatte. Det gjelder både den nye generasjonen og de som nærmer seg pensjonsalder.
– Å bli sett og anerkjent for den jobben du gjør er helt klart viktig når du er ny, men behovet for å bli verdsatt blir ikke mindre jo lenger du har stått i arbeidslivet. Det er viktig å jobbe kontinuerlig med arbeidsmiljø fra starten og følge opp de ansatte gjennom hele karrieren, sier Salomon.

(Pressemelding)

Gode arbeidsplasser hele livet

Sikre og sunne arbeidsforhold over hele arbeidslivet er bra for arbeidere, bedrifter og samfunnet i sin helhet. Dette er hovedbudskapet til den europeiske kampanjen for gode arbeidsplasser i 2016–2017.

Kampanjen har fire nøkkelmål:

  • promotere bærekraftig arbeid og sunn aldring fra starten av arbeidslivet,
  • forebygge helseproblemer gjennom arbeidslivet,
  • gi arbeidsgivere og arbeidstakere måter de kan håndtere yrkesmessig sikkerhet og helse i forbindelse med en aldrende arbeidsstyrke,
  • oppmuntre til utveksling av informasjon av god praksis.

Hvorfor er denne kampanjen så viktig?

Den europeiske arbeidsstyrken aldres. Pensjonsalderen går opp, og arbeidslivet blir antageligvis lenger.

Arbeid er positivt for fysisk og psykisk helse, og god håndtering av yrkesmessig sikkerhet og helse øker produktiviteten og effektiviteten. Endring av demografi kan forårsake problemer, men å sikre et bærekraftig arbeidsliv hjelper med å møte disse utfordringene.

(Kilde: EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at Work)

Powered by Labrador CMS