Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

HIOA starter med utdanning over nett for hele landet

- Utdanning skjer i økende grad utenfor campus. Vi satser for fullt for å styrke vår posisjon i en utdanningsverden i kraftig endring, sier rektor Curt Rice.

Publisert

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har vedtatt å overta majoriteten av aksjene i Studiesenteret.no AS, ved å gjennomføre en emisjon. HiOA vil dermed eie 80 prosent av aksjene i virksomheten.

- Nye digitale verktøy og plattformer gjør at studentene ikke lenger trenger å la seg begrense av hverken kommune- eller landegrenser. Dette krever at vi jobber på nye måter for å kunne levere utdanninger på flere måter enn tidligere, sier rektor Curt Rice.

Nasjonal leverandør av nettutdanning

Studiesenteret.no er et nettverksselskap, som i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og kommuner over hele landet, driver om lag 40 lokale studiesentra i 15 fylker, og gir i dag utdanning til 1.500 studenter.

- Gjennom eierskapet i Studiesenteret.no får vi infrastrukturen som setter oss i stand til å møte denne utviklingen og bli en en nasjonal leverandør av nettbaserte utdanningstilbud. Det betyr at enda flere studenter rundt om i landet kan ta våre utdanningstilbud.

Økt fleksibilitet

Rice forteller at høgskolen opplever et økende behov for fleksibilitet i studietilbudene, både fra studenter og arbeidsliv.

- Heltidsstudenten som blir ferdig med en grad på normert tid er bare én del av landskapet, sier han. Stadig flere vil ha behov for å ta etter- og videreutdanning, gjerne i kombinasjon med arbeid.

Tettere samarbeid

Studiesenteret.no vil styrke arbeidet med å videreutvikle det nettbaserte etter- og videreutdanningstilbudet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

- Vi har en rekke utdanningstilbud ved våre fakulteter, blant annet School of management og Kompetansenter for arbeidsinkludering, som vil dra nytte av dette nettverket, fremhever Rice.

- Vi samarbeider allerede i dag tett med kommunene om praksisplasser og forskning. Nå kan vi også inngå et enda tettere samarbeid om kompetanseheving for de som jobber i kommunene blant innenfor helse og skole, sier Rice.

Les mer om Studiesenteret.no her.

Powered by Labrador CMS