Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Seniorer er mindre stresset

Seniorer, definert som arbeidstakere mellom 55 og 64 år opplever mindre stress og psykiske problemer enn yngre kolleger. Til gjengjeld øker de fysiske plagene med alderen.

Publisert

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark har nylig publisert resultatene fra undersøkelsen «Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016». Undersøkelsen ser blant annet på eldre arbeidstakeres vurdering av eget arbeidsmiljø, sett i forhold til vurderingene fra yngre kolleger.

Resultatene viser at seniorer, i undersøkelsen definert som yrkesaktive mellom 55 og 64 år, føler seg mindre stresset og har færre depressive symptomer enn sine yngre medarbeidere. Derimot har de mere fysiske plager.

Resultatene viser blant annet at:

- Seniorers opplevelse av egen mentale helse er litt bedre enn yngre arbeidstakeres vurdering av egen mental helse.

- Seniorer føler seg mindre stresset enn yngre kolleger.

- Seniorene har færre depressive symptomer enn yngre aldersgrupper.

- Seniorene vurderer sin generelle arbeidsevne på linje med eller bedre enn de yngre aldersgruppene.

- Opplevelsen av egen fysisk arbeidsevne faller derimot jo eldre man blir.

- Andelen som føler begrensninger i arbeidet på grunn av smerter er også markant høyere enn for yngre arbeidstakere.

- Seniorer føler seg ikke trøttere i løpet av dagen enn andre aldersgrupper.

Alle resultatene fra rapporten finner du på: arbejdsmiljodata.nfa.dk/

Powered by Labrador CMS