27-januar-Ipad
27-januar-Ipad

Unødvendige arbeidsoppgaver sliter på helsen

God planlegging av arbeidet er viktig. Medarbeidere som ofte må utføre oppgaver de mener er unødvendige, blir demotiverte og opplever det som psykisk slitsomt.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

Ifølge ny dansk forskning ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) kan opplevelsen av å måtte utføre unødvendige arbeidsoppgaver på jobben, føre til psykiske helseskader over tid. Medarbeidere som ofte opplever arbeidsoppgavene som unødvendige, utvikler oftere psykiske plager enn medarbeidere som ikke har denne opplevelsen. De rapporterer også oftere om økt stress og mindre produktivitet på jobben. Forskerne har også, ved å ta stikkprøver, målt økt nivå av stresshormonet kortisol hos på denne gruppen.

Forsket på helsepersonell

I studien har forskerne fulgt 1 391 medarbeidere på syv ulike arbeidsplasser innen helse- og sosialsektoren; blant annet på sosialkontor, i hjemmesykepleien og på sykehus i Danmark. Medarbeiderne svarte på en rekke spørsmål om sitt psykiske arbeidsmiljø tre ganger i løpet av de seks årene som undersøkelsen varte. Samtidig besvarte de også et skjema om sin egen psykiske helse.

Skap mening i jobben

Det var medarbeidernes opplevelse av arbeidsoppgavene som ble målt. At medarbeiderne opplever en arbeidsoppgave som unødvendig, betyr ikke nødvendigvis at den er det. Det kan være en individuell opplevelse, som for eksempel kan skyldes at medarbeideren ikke ser nytten av arbeidsoppgaven i en større sammenheng. Det kan også skyldes manglende opplæring og flere andre faktorer. Opplevelsen av å gjøre unødvendige og demotiverende arbeidsoppgaver kan med andre ord forebygges.

Skap forståelse

Det enkleste er å forklare hvorfor arbeidsoppgaven må utføres. Et råd fra forskerne er å skape en felles forståelse på arbeidsplassen for hvilke arbeidsoppgaver som er nødvendige å utføre og hvilke som ikke er det. Samtidig kan man få verdifulle tilbakemeldinger om oppgaver som kan gjøres på en annen og bedre måte - eller kanskje det viser seg at medarbeiderne har rett: at oppgavene faktisk er unødvendige og dermed bør prioriteres bort til fordel for viktigere oppgaver.

Powered by Labrador CMS