19-januar-Nakkesmerter
19-januar-Nakkesmerter

Trening får sykmeldte tilbake på jobb

Smerter i nakke, skuldre og rygg er en svært vanlig årsak til sykefravær. Tilpasset trening er viktig for å komme tilbake i jobb.

Publisert

Ill.foto: Coloubox.

Mange arbeidstakere sliter med kroniske smerter i skuldre, nakke eller rygg, og ofte fører dette til langvarige sykmeldinger. Ifølge en ny dansk ph.d-avhandling fra Institutt for Idrett og Biomekanik ved Syddanske Universitet, kan fysisk trening og kurs i å takle kroniske smerter være viktige tiltak for å hjelpe sykmeldte tilbake til jobb.

Det er Lotte Nygaard Andersen som står bak undersøkelsen, og hun sier følgende til danske Videncenter for Arbejdsmiljø:

– Vi kunne se at fysisk aktivitet hadde en klar effekt i forhold til å komme tilbake i arbeid. Men det er viktig at treningen er tilpasset den enkeltes situasjon. For eksempel i forhold til hvilke smerter personen lider av, og hvilke erfaringer vedkommende har med å trene.

Det er også viktig at treningen foregår i en positiv og motiverende atmosfære, at det er instruktører som kan veilede og tilpasse den fysiske treningen og motivere deltakerne.

Tilbud kurs og trening

Avhandlingen heter ” Tilbagevenden til arbejde”. Andersen har undersøkt 141 sykmeldte innbyggere i Sønderborg Kommune. De ble delt opp i tre like store grupper. Deltakerne i den ene gruppen fikk delta på et tolv ukers tilpasset treningsprogram, den andre gruppen deltok på et seks ukers kurs i å takle smerter og den tredje gruppen var en referansegruppe som hverken fikk trening eller kurs.

I treningsgruppen ble 50 prosent friskmeldt, i kursgruppen var det 47 prosent og i referansegruppen 36 prosent.

Få tips til forebygging

nettsidene til Videncenter for Arbejdsmiljø kan du finne nyttig informasjon om forebygging av plager i nakke, rygg og skuldre.

"
Powered by Labrador CMS