24-november-Stress
24-november-Stress

Stresser oss syke

Stress oppstår når det stilles større krav i jobben enn vi er i stand til å takle. Det er det nest mest rapporterte helseproblemet i Europa.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

Arbeidsrelatert stress er det arbeidsrelaterte helseproblemet som rapporteres nest hyppigst i Europa, bare overgått av muskel- og skjelettlidelser. Om lag halvparten av arbeidstakerne anser at det er vanlig på deres arbeidsplass. Stressrelatert sykefravær varer ofte lenger enn fravær som skyldes andre årsaker og 50–60 prosent av alle tapte arbeidsdager kan tilskrives arbeidsrelatert stress, ifølge Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA).

Mangelfull håndtering

I en europeisk meningsmåling som nylig ble gjennomført av EU-OSHA, var de hyppigst oppgitte årsakene til arbeidsrelatert stress omorganisering på arbeidsplassen eller jobbusikkerhet (72 % av de spurte), lange arbeidsdager eller for stor arbeidsbelastning (66 %) og mobbing eller trakassering på jobb (59 %).

I den samme meningsmålingen kom det frem at om lag 4 av 10 arbeidstakere mener at stress ikke håndteres på en god måte på arbeidsplassen.

EU kampanje mot stress

EU-OSHA har startet en holdnings- og informasjonskampanje mot stress. Kampanjen inkluderer både konferanser og forskningsprosjekter, men på dere hjemmesider, som du finner her https://www.healthy-workplaces.eu/no, har de lagt ut både filmer, statistikk og annet materiell som man kan bruke for å jobbe med stressproblematikk på egen arbeidsplass.

Powered by Labrador CMS