Mobbing-og-selvmordstanker-
Mobbing-og-selvmordstanker-

Mobbing på jobb: En klar risikofaktor for selvmordstanker

Ansatte som har vært mobbet på jobb har dobbelt så høy risiko for å utvikle selvmordstanker. Det kommer frem i en studie fra STAMI og Universitetet i Bergen.

Publisert

Årlig rapporteres det om 530 selvmord i Norge og totalt sett skjer det 10 ganger så mange selvmordsforsøk som selvmord. I tillegg til dette er det grunn til å anta at det forekommer flere selvmord skjult som ulykker eller dødsfall med ukjent årsak melder STAMI. (Ill.foto: Colourbox)

Psykiske plager er normalt involvert i de fleste selvmord og selvmordsforsøk. Likevel vil flertallet av de som sliter med psykiske plager ikke begå selvmord. Dermed er psykiske lidelser i seg selv ikke en fullgod forklaring for selvmord.

Måling over fem år

Studien Workplace Bullying and Suicidal Ideation fra STAMI og Universitetet i Bergen tar for seg mobbing i arbeidslivet og selvmordstanker. Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av data fra en omfattende spørreskjemaundersøkelse med tre måletidspunkt over en femårsperiode. Totalt ble 1 846 deltakere spurt om hvorvidt de opplevde seg som mobbet på jobben, og om de hadde hatt selvmordstanker i løpet av siste uke.

Omtrent fire til fem prosent av deltakerne rapporterte å ha hatt selvmordstanker på hvert av måletidspunktene. Forekomst av mobbing var på tilsvarende nivå.

Dobbelt så høy risiko

Tallene viste at arbeidstakere som hadde vært utsatt for mobbing hadde dobbelt så høy sannsynlighet for å rapportere selvmordstanker ved oppfølgingsundersøkelsene når de ble sammenlignet med arbeidstakere som ikke hadde vært mobbet. Eksisterende selvmordstanker var ikke en risikofaktor for senere eksponering for mobbing.

En klar risikofaktor

Resultatene fra undersøkelsen viser at mobbing i arbeidslivet er en klar risikofaktor for selvmordstanker blant norske arbeidstakere. Funnene viser dermed at mobbing og forebygging av mobbing er en faktor som bør inkluderes i forebyggende arbeid mot selvmord.

(Kilde: STAMI)

Powered by Labrador CMS