9-desember-Gode-venner
9-desember-Gode-venner

Gode venner er en buffer mot depresjon

Et godt sosialt nettverk gjør deg bedre rustet til å takle dårlig arbeidsmiljø på jobb. 

Publisert

Ill.foto: Colourbox

Hvis du over tid stilles overfor større jobbkrav enn du har mulighet til å mestre, kan du bli nedkjørt og deprimert. Sammenhengen mellom det negative arbeidsmiljøet og utvikling av depressive symptomer avhenger imidlertid av ditt sosiale nettverk utenfor jobben. Det viser ny forskning ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark.

Høye krav og lite kontroll

En kombinasjon av høye krav og lite kontroll i arbeidet er psykisk slitsomt. Forskning har tidligere vist at det øker sannsynligheten for å utvikle depressive symptomer. Med høye krav menes for eksempel at man må jobbe svært raskt, og kanskje likevel ikke rekker å gjøre det man skal. Hvis man da i tillegg har liten innflytelse på hva som skal gjøres, og hvordan det skal gjøres, så øker dette sannsynligheten for stress, mistrivsel og depresjon.

Noen å snakke med

De fleste av oss har erfart at det hjelper å ha noen å snakke med når vi opplever vanskelige ting i livet. Slik er det også når vi har problemer på jobb. Forskerne ved NFA har analysert resultatene fra to spørreundersøkelser for å få svar på hva det sosiale nettverket betyr for jobbhelsen. Resultatene viser at sosial støtte i form av et godt sosialt nettverk, det vil si at man har noen å snakke med om personlige forhold, i stor grad minsker sannsynligheten for depresjon. Effekten var særlig stor hvis man hadde flere enn ektefelle/samboer å snakke med. Faktisk fant de ingen økt sannsynlighet for depresjon som følge av store jobbkrav, hvis arbeidstakeren hadde et godt sosialt nettverk. Dette gjaldt uavhengig av kjønn, alder og stilling.

Powered by Labrador CMS