8-desember-Nakkesmerter
8-desember-Nakkesmerter

Flere unge får muskel- og skjelettplager

Muskel- og skjelettplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. Stadig flere yngre rammes.

Publisert

Ill.foto: yayimages.com

Muskelsmerter utgjør et stort problem både for samfunnet og for den enkelte som er plaget. 20 prosent av alle arbeidstakere i Norge mellom 16 og 66 år har i følge Statistisk Sentralbyrå muskel- og skjelettplager de mener helt eller delvis skyldes jobbsituasjonen. Diagnoser knyttet til muskel- og skjelettsmerter er årsak til mer en 40 prosent av alle sykemeldinger.

Nakke- og skuldersmerter blant unge

Det er flest middelaldrende og eldre arbeidstakere som har muskel- og skjelettplager. Unge arbeidstakerne har vært i arbeidslivet kun kort tid, og dermed har arbeidseksponeringen hatt begrenset varighet. Likevel er det en økende forekomst blant unge voksne.

Et prosjekt gjennomført på STAMI har satt fokus på nakke- og skuldersmerter blant unge voksne i overgangen fra yrkesfaglig utdanning til arbeidsliv. 420 elever fra yrkesfaglig utdanning ved ulike skoler i Oslo-området deltok i prosjektet. Deltagerne ble fulgt over en 6,5 års periode (2002-2009) fra yrkesfaglig utdanning, via lærlingtid og videre ut i arbeid.

Funn fra prosjektet indikerer at nakke- og skuldersmertene øker de første årene av arbeidslivet og at enkelte mekaniske arbeidsbelastninger samt andre risikofaktorer kan være av betydning.

Mindre tungt arbeid - men mer smerter

Også mange kontoransatte sliter med slike plager, og årsakene kan være en sammensetning av gale arbeidsstillinger, ensformige bevegelser, dårlig psykososialt arbeidsmiljø, stress eller andre påkjenninger. I tillegg har forhold på fritiden betydning for om man utvikler muskel- og skjelettlidelser. Derfor er det viktig å ta i betraktning den enkeltes totale situasjon for å avgjøre om arbeidet er en årsak for muskel- og skjelettlidelse.

Frokostseminar på Stami

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) holder et seminar om nakke- og skuldersmerter blant unge arbeidstakere på onsdag den 11. desember kl. 09.00. Det er gratis å delta, men påmelding er nødvendig på grunn av begrenset plass. Frokostseminaret heter: Nakke- og skuldersmerter blant unge arbeidstakere. Er mekanisk arbeidsbelastning en risikofaktor?

Er du interessert i å delta kan du melde deg på her.

Du kan også se frokostseminaret direkte på web tv på www.stami.no eller i opptak på deres nettsider i ettertid.

"
Powered by Labrador CMS