Hånd skade eksem utslett hud
Hånd skade eksem utslett hud

Er hudsykdom et problem for norske arbeidstakere?

Dette spørsmålet tar STAMI opp på sitt frokostmøte i midten av oktober. Bakgrunnen er at det kroniske forløpet av arbeidsrelaterte hudsykdommer resulterer i uheldige samfunnsøkonomiske konsekvenser på grunn av tap av arbeidsevne og uførhet.

Publisert

Eksem, hudirritasjon og utslett kan være veldig smertefullt for medarbeidere som opplever dette. Forebygging er derfor en viktig oppgave for arbeidsgiverne. (Ill.foto: Colourbox)

Huden har med sine to kvadratmeter en stor kontaktflate, og faktorer i arbeidsmiljøet, som kontakt med kjemiske stoffer og fysiske og mekaniske eksponeringer, kan forårsake hudplager som eksem, irritasjon og sykdom.

Daglig hudkontakt med vann, rengjøringsmidler, metaller, løsemidler, avfettingsmidler, tørr luft, kulde, varme og mekanisk friksjon er typiske situasjoner som kan skape problemer.

Ofte ser man i forbindelse med debut av slike plager at det er bedring i ferier og helger, samt tilsvarende forverring når pasienten er i arbeid.

Arbeidsrelaterte hudsykdommer representerer i Europa opptil 30 prosent av de registrerte yrkessykdommene. Kostnadene er beregnet til å overstige fem milliarder euro per år i EU-området, gjennom tap av produktivitet.

Det har vært lite forskning på arbeidsrelaterte sykdommer og hud. Nylig publiserte STAMI data som tyder på at arbeidsrelaterte hudsykdommer kan være en utfordring for norske arbeidstakere, spesielt for medarbeidere som jobber i våte yrker og i offshorebransjen.

STAMI har nylig publisert flere studier som bidrar til å identifisere betydningen av kjemiske og fysiske risikofaktorer i arbeidsmiljøet for hudplager i den norske yrkesbefolkningen. På frokostmøte den 15. oktober presenterer STAMI resultatene fra studiene.

Les mer om frokostseminaret her.

"
Powered by Labrador CMS