2-februar-Ambulanse
2-februar-Ambulanse

Dårlig arbeidsmiljø kan bidra til hjerteinfarkt

Menn som har jobber på en arbeidsplass med dårlig psykososialt arbeidsmiljø, og som nylig har hatt hjerteinfarkt, mener ofte at arbeidsmiljøet har vært en medvirkende årsak til hjerteproblemene.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

Psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter hvordan det mellommenneskelige og sosialesamspillet er på en arbeidsplass. Det handler for eksempel om det kollegiale miljøet, opplevelsen av å få støtte og tilbakemeldinger i arbeidshverdagen, passe med utfordringer og at det ikke blir alt for mye og langvarig stress som medarbeiderne ikke selv kan påvirke. Når det psykososiale arbeidsmiljøet ikke er bra, kan det oppleves som svært belastende for medarbeiderne – og det kan gå på helsa løs.

Kan bidra til hjerteproblemer

En ny svensk doktorgradsavhandling ved Sahlgrenska akademin ved Gøteborgs universitet, viser at menn som nylig har hatt hjerteinfarkt, og som opplever at de jobber på en arbeidsplass med dårlig psykososialt arbeidsmiljø, ofte ser en sammenheng mellomm sykdommen og arbeidssituasjonen.

– De trodde også ofte at det ville ta lengre tid før de kunne gå tilbake til arbeidet, sier Mia Söderberg som har skrevet avhandlingen.

Menn som ikke har problem med hjertet, men som opplever det psykososiale arbeidsmiljøet som dårlig, har ofte høyt blodtrykk og høy kolesterolverdi. Dette kan være varselssignaler for hjerte-kar-sykdommer.

Mange slutter før de blir syke

Mia Söderberg fant at menn som lå i faresonene for å utvikle sykdom, ofte byttet jobb for å komme seg bort fra det dårlige arbeidsmiljøet. Hun peker på at det her er en forskjell mellom kvinner og menn.

– Dette var en sammenheng vi kun så hos menn. Det kan skyldes at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt. Kvinner og menn jobber generelt innen ulike yrkeskategorier der forutsetningene for å kunne påvirke sin egen arbeidssituasjon er forskjellige, sier hun.

Endringer i arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet domineres ikke lengre av industri. Istedet handler det om kunnskapsprosesser og kontakt med andre mennesker.

– Når det gjelder arbeidsrelaterte sykdommer er det nå en endring fra å fokusere på de fysiske risikofaktorene til å utrede psykososiale faktorer for uhelse, sier hun.

Powered by Labrador CMS