Syk-Colourbox
Syk-Colourbox

Ta influensavaksinen nå

Nær én million mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner i forbindelse med influensasykdom. Derfor anbefaler Folkehelseinstituttet at de mest sårbare gruppene vaksinerer seg allerede nå.

Publisert

Helsepersonell som jobber med eldre og syke mennesker oppfordres også til å vaksinere seg for å redusere smittefaren i risikogruppene.

430 000 doser av influensavaksine er nå distribuert til helsetjenesten i hele landet, melder Folkehelseinstituttet, som samtidig råder personer som tilhører risikogruppene om å vaksinere seg.

Årets vaksine tilsvarer den som ble brukt i fjor og gir beskyttelse mot tre typer virus opplyser overlege Marianne Riise Bergsaker ved vaksineavdelingen i Folkehelseinstituttet til NTB.

Sitter i luftveiene

Influensaviruset kan smitte gjennom dråpesmitte ved at noen hoster eller nyser, via hendene eller gjennom gjenstander som dørhåndtak eller lignende. Her kan viruset leve noen timer. Dersom du har vært utsatt for smitte og tar deg til ansiktet eller spiser mat uten å vaske hendene kan du få i deg viruset.

For å redusere smittefaren bør du du derfor sørge for god håndhygiene og at du skjermer deg dersom du begynner å hoste eller nyse. Spesielt viktig er dette dersom du er på steder med andre mennesker.

Full beskyttelse etter et par uker

Det viktigste forebyggende tiltaket for å unngå influensa er vaksinasjon som bør tas i løpet fra september til november. Full beskyttelse oppnås etter én til to uker.

Den positive helseeffekten ved å la seg vaksinere mot influensa gjelder særlig for personer som har fylt 65 år, gravide etter 12. svangerskapsuke og personer med kjente medisinske risikosykdommer, uansett alder.

Mildere forløp med vaksine

Influensa kan blant annet føre til dårlig allmenntilstand, lungebetennelse samt økt risiko for hjerte- karsykdom som vil kreve sykehusinnleggelse.

Selv om influensavaksinen ikke gir full beskyttelse mot smitte hos alle, kan forløpet av sykdommen bli mer kortvarig og mildere når man er vaksinert.

Vaksinasjon av helsepersonell

I tillegg til risikogruppene anbefales det at helsepersonell som har pasientkontakt tar vaksinen. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og kan også utgjøre en betydelig smittekilde for pasienter dersom de selv blir smittet.

Influensavirus endrer seg hele tiden. For å oppnå best mulig beskyttelse tilpasses vaksinen hvert år. Effekten av vaksinen avtar over tid. Vi anbefaler derfor at vaksinen tas årlig.

Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom. Influensavaksinen har vært brukt i mange år og gir generelt få bivirkninger. Som andre vaksiner kan den gi en lett sykdomsfølelse og feber, samt ømhet der vaksinen er satt.

Disse personene anbefales å vaksinere seg:

- Alle fra fylte 65 år - Beboere i omsorgsbolig og sykehjem - Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) - Barn og voksne med:

o diabetes mellitus, type 1 og 2

o kronisk luftveissykdom

o kronisk hjerte-/karsykdom

o kronisk leversvikt

o kronisk nyresvikt

o kronisk nevrologisk sykdom eller skade

o nedsatt infeksjonsforsvar

o betydelig fedme (BMI over 40)

(fhi.no)

Powered by Labrador CMS