Støy_cb565232_M
Støy_cb565232_M

Hørselskader på diagnosetoppen

Arbeidstilsynet mottok 2389 meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2011. Det meldes om flest diagnoser knyttet til hørselskader, etterfulgt av sykdommer i åndedrettsystemet og sykdommer i muskel - og skjelett. Dette er sammenfallende med foregående år melder Arbeidstilsynet.

Publisert

Ill.foto: Colorubox.

Hovedvekten av meldinger i 2011 gjelder personer mellom 40 og 66 år. I 2011 var det 444 leger som meldte arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet.

I 2011 står bedriftslegene for hele 67 prsoent av de innkomne meldingene, mens 7 prosent kommer fra allmennlegene.

Arbeidstilsynet håper flere leger får øynene opp for denne muligheten de har til å kunne stoppe pågående uheldig eksponering på arbeidsplassen.

Sykdommer i åndedrettsystemet utgjør fortsatt en betydelig andel av meldingene som Arbeidstilsynet mottar. 11 prosent av alle meldinger i 2011 var knyttet til åndedrettsystemet, en liten oppgang fra 2010.

Astma var også dette året den hyppigst meldte enkeltdiagnosen med 113 av i alt 272 meldinger. KOLS og pleuraplakk er andre diagnoser som meldes hyppig. Da ligger ofte eksponeringen litt tilbake i tid, men meldingen gir likevel viktig kunnskap for at Arbeidstilsynet skal kunne drive forebyggende arbeid.

Meldinger fordelt på arbeidsmiljøfaktorer: 1445 Støy (intermitterende støy, lyd i væsker) 91 Asbestfiber 42 Problem i relasjoner med overordnede 39 Løsningsmidler - fortynningsmidler 38 Høy arbeidstakt (aktivt arbeid, mye arbeid) 36 Vibrasjoner som overføres til armer og bein (maskiner, verktøy) 27 Gjentakelsesarbeid (repetitivt arbeid) 25 Sveiserøyk og sveisegass 24 Støv22 Mel

52 omkom på jobb i 2011

Av de 52 som døde på jobb omkom 11 som følge av terrorhandlingene 22. juli. Seks omkom i regjeringskvartalet og fem på Utøya.Det er fire hovednæringer som tradisjonelt skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall.

I bygg og anlegg døde ti personer, mot ni i 2010. I industrien døde ni, mot seks i 2010. I transport og lagring døde fire, mot ni i 2010.

I primærnæringene døde fire, mot åtte i 2010. Det har dermed vært en utvikling i riktig retning i primærnæringene samt transport og lagring i 2011.

Fram til år 2000 hadde vi en markant nedgang i antall arbeidsskadedødsfall, men de siste ti årene ser det ut til at utviklingen har flatet ut.

At tallet i 2011 er høyere enn normalt, skyldes terrorhandlingen 22. juli. Av de 52 som døde på jobb i 2011, var 10 utenlandske statsborgere. Det er en høyere andel enn tidligere år.

(Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS