Hvis du er en raus person som deler med andre, enten det er kunnskap eller andre ting, er det større sannsynlighet for at du får noe tilbake. (Ill.foto: Colourbox)
Hvis du er en raus person som deler med andre, enten det er kunnskap eller andre ting, er det større sannsynlighet for at du får noe tilbake. (Ill.foto: Colourbox)

Det lønner seg ikke å være egoistisk

Uselviske mennesker tjener mer, er lykkeligere, får flere barn og har flere venner.

Publisert

Hvordan går det med mennesker som oppfører seg uselvisk og ofrer seg for andre? Ifølge en tverrfaglig studie av forskere fra blant annet Stockholms universitet, har uselviske individer en tendens til å ha både flere barn og høyere lønninger sammenlignet med egoistiske mennesker.

- Resultatet er tydelig både i amerikanske og europeiske data. De mest uselviske får flest barn, og de moderat uselviske har høyere. Dette er resultater som vi også finner når vi måler over tid. De menneskene som er mest gavmilde i en periode, øker mest i lønn frem til neste måling, sier Kimmo Eriksson som er forsker ved Centrum för evolutionär kulturforskning ved Stockholms universitet og forfatter av studien.

Forskere ved Stockholms universitet har i samarbeid med Institute for Futures Studies og University of South Carolina undersøkt hvordan egoisme relaterer seg til inntekt og fruktbarhet. Studien heter “Generosity pays: Selfish people have fewer children and earn less money” og resultatene er stikk i strid med teorier om at egoistiske mennesker i større grad lykkes med å tjene penger. Tidligere psykologisk og sosiologisk forskning har dessuten vist at uselviske folk er lykkeligere og har bedre sosiale relasjoner, ifølge en pressemelding fra universitetet.

- Det viste seg at folk generelt har den riktige forventningen om at egoistiske mennesker får færre barn, men en feil forventning om at egoistiske mennesker får høyere lønn. Det er flott å se at sjenerøsitet som oftest lønner seg i det lange løp, sier Pontus Shredding, forsker ved Institutet för framtidsstudier og som også er en av forfatterne av studien.

Forfatterne selv tror at bedre sosiale relasjoner kan være nøkkelen til at generøse folk har suksess fra et økonomisk perspektiv, men de understreker at deres forskning ikke kan svare på dette.

- Fremtidig forskning vil måtte grave dypere i årsakene til hvorfor sjenerøse tjener mer, og forholdet mellom altruisme, høyere lønn og flere barn, konkluderer Kimmo Eriksson, forsker ved Senter for evolusjonær kulturforskning ved Stockholms universitet.

Uselviskhet er i studien definert som å hjelpe andre og å bry seg om andres velferd. Resultatene er blant annet basert på analyser av fire store europeiske og amerikanske databaser som også måler inntekt og barnefødsler.

Powered by Labrador CMS