Kaffe gir økt prestasjonsevne

Ny studie fra NIH viser at kaffe hever prestasjonsevnen til utholdenhetsutøvere. Men store mengder koffein medfører også økt risiko for muskulære skader.

Publisert

Dette er første gang man tester effekten av koffein på elitenivå i idretten. En fersk doktorgradsavhandling viser at hele 75 prosent av forsøkspersonene presterte bedre etter å ha inntatt koffein før trening. I gjennomsnitt forbedret de prestasjonen med 2-3 prosent ved hjelp av koffeininntak.

NIH-stipendiat Hans Kristian Stadheim. Foto: NIH
NIH-stipendiat Hans Kristian Stadheim. Foto: NIH

- Studien viser at koffein gir god effekt i å bedre utholdenhet. Det reduserer opplevelsen av smerte og anstrengelse under aktiviteten, og idrettsutøveren kan dermed opprettholde en høyere intensitet og varighet av prestasjonen, sier stipendiat Hans Kristian Stadheim.

Medaljens bakside

Koffein var på Den olympiske komites liste over forbudte stoffer frem til 2004. I dag står koffein på WADAs overvåkningsprogram for å kunne identifisere eventuelt misbruk innenfor idretten, men er helt lovlig å benytte i idrettssammenheng. Og selv om studien viser at koffein forbedrer prestasjonen, så tyder noen av resultatene fra avhandlingen på at det også kan medføre økt helserisiko.

- Det er viktig å huske at mekanismene i kroppen som smerte ved fysisk aktivitet, er der av en grunn. Det å manipulere disse ved for eksempel å innta store mengder koffein, kan potensielt være skummelt og medføre økt risiko for muskulære skader, noe resultatene fra to av studiene viser, sier Stadheim.

Powered by Labrador CMS