(Ill.foto: Morten Holt)
(Ill.foto: Morten Holt)

Sunn lunsj = vesentlig høyere prestasjonsevne

Ny forskning viser at en sunn og god lunsj på arbeidsplassen har oppsiktsvekkende mye å si for hvor godt du fungerer i hverdagen og på arbeidsplassen. Men norske ledere er lite opptatt av ernæring på arbeidsplassen.

Publisert

I tillegg til å redusere sykefravær og øke trivselen, gir det også gevinst i form av vesentlig bedre prestasjoner på arbeidsplassen melder nettstedet horecanytt.no.

Nå satser dagligvareleverandøren Kolonial.no på å gjøre norsk arbeidsliv sunnere.

Bedre prestasjoner og lavere sykefravær

– Å gi sine ansatte sunn og god lunsj, er å tenke kreativt rundt prestasjon i arbeidslivet. Forskning viser at sunn mat på arbeidsplassen både reduserer sykefraværet og øker de ansattes prestasjoner vesentlig, sier ernæringsekspert Sam Nicholson i en pressemelding.

Han er en av fagpersonene bak Kolonial.no sin nye bedriftssatsning, Lunsjonomics, som er rettet mot å spre kunnskap om hvordan riktig lunsj påvirker prestasjonene på arbeidsplassen. Nicholson viser til innsikt blant annet fra forskningsmiljøet Health Enhancement Research Organization, HERO.

De slår fast at kostholdsfremmende tiltak kan bidra til å redusere sykefraværet med opp til 27 prosent, og at 25 prosent opplever at de presterer bedre ved å holde et sunt kosthold.

1 av 4 vet for lite sunn mat

– Det er oppsiktsvekkende at noe så enkelt som et sunt lunsjtilbud på arbeidsplassen kan ha så mye å si. Det mener vi norsk arbeidsliv gjør lurt i å ta innover seg. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 1 av 4 nordmenn ikke kan tilstrekkelig om hva et sunt kosthold innebærer – og at selv om 3 av 4 har ernæringsteorien inne, er det bare halvparten som faktisk etterlever rådene i hverdagen.

- Dette gjør rollen arbeidsgiver kan spille for de ansattes helse enda viktigere, sier Nicholson.

Lønnsom satsing i Posten Norge

Den nasjonale Folkehelserapporten har konkludert med at dårlig kosthold i dag er den faktoren som stjeler flest friske og arbeidsføre leveår i den norske befolkningen.

En arbeidsgiver som har tatt dette på alvor er Posten Norge. Konsernet har de ti siste årene jobbet målrettet med helsefremmende tiltak, som kosthold og livsstil er en viktig del av.

– Resultatene taler for seg, sier pressesjef John Eckhoff.

– Vårt mantra er at hvis folk har det bra, så yter de også bedre. Til tross for store omstillinger og nedbemanning, viser våre årlige ansattundersøkelser av medarbeiderne er både friskere og mer fornøyde enn noensinne. I tillegg innebærer det også store økonomiske besparelser: Siden 2006 har Posten Norge spart over én milliard kroner som følge av blant annet redusert sykefravær, så at godt HMS-arbeid er god butikk, det er det ingen tvil om, sier Eckhoff.

Dårlig kunnskap blant ledere

En fersk undersøkelse utført av Respons Analyse for Kolonial.no viser at bevisstheten rundt et sunt kosthold er lavt i norsk arbeidsliv. Bare 4 av 10 norske ledere og mellomledere tror lunsjtilbudet på jobben gir de ansatte bedre helse og ernæring, og enda færre – kun 1 av 10 – tror at det kan bidra til arbeidsplassens økonomiske resultater.

– Gjennom Lunsjonomics skal Kolonial.no øke kunnskapen om kosthold og gjøre norsk arbeidsliv sunnere, sier bedriftsansvarlig i Kolonial.no, Mari Hoftun.

– Vi tilbringer jo veldig mye tid på jobb – noen bruker så mye som 70 prosent av tiden sin på arbeidsplassen. Da sier det seg selv at fokus på sunn mat her vil ha stor betydning for hvor sunt det daglige kostholdet vårt blir. Vi mener vi har belegg i forskning for å hevde at et sunt lunsjtilbud på jobben gir avkastning på bunnlinja. Kort sagt: God lunsj er god business, sier Hoftun.

Tallenes tale:

Respons Analyse har på oppdrag fra Kolonial.no gjennomført en undersøkelse blant topp- og mellomledere i Norge om deres holdninger til og erfaringer med ernæring på arbeidsplassen. Et representativt utvalg på 512 respondenter har deltatt.

* 4 av 10 norske ledere har innflytelse på lunsjtilbudet på arbeidsplassen. Likevel sier 1 av 3 at de bryr seg lite eller ingenting om de ansattes kosthold.

* 1 av 4 svarer bekreftende på spørsmål om de ansattes helse er del av lederens ansvar, mens 2 av 3 mener at det ikke er det.

* 2 av 3 spurte mener de har god kunnskap om hva et næringsrikt kosthold innebærer.

* Likevel svarer bare 4 av 10 at lunsjtilbudet bidrar til bedre ernæring og helse, eller at det hjelper de ansatte til å konsentrere seg og prestere bedre.

* Langt flere kjenner til den positive effekten mat har for trivselen. 3 av 4 (76 prosent) blant lederne mener at lunsjtilbudet bidrar til bedre trivsel og samhold på jobben.

* 6 av 10 norske arbeidsplasser har ikke noe tilbud for å sikre et sunt kosthold blant de ansatte

(Kilde: Horecanytt.no)

Powered by Labrador CMS