(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

NYHET: Internkontrollforskriften er erstattet med ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen gir råd om hvordan ledere kan etterleve krav i den nye forskriften.

Publisert

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring slår tydeligere fast at det er øverste leder som er ansvarlig for at virksomheten styres og forbedres systematisk. Lederen har ikke bare ansvar for at lover følges, men også for å lage systemer som sikrer trygge tjenester av god kvalitet og at det jobbes kontinuerlig med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.

Den nye forskriften gjelder både spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester, samt private helseaktører. For å støtte ledere i arbeidet med å implementere forskriften, har Helsedirektoratet laget en veileder.

Veilederen utdyper kravene i forskriften og gir eksempler på gjennomføring i praksis. Den gir råd om hvordan man kan identifisere og følge opp forbedringsområder. Kvalitetsforbedring handler om alt fra å justere de små tingene i hverdagen, til å teste ut mer innovative og nytenkende ideer og tjenester.

Den utdyper også hvordan medarbeidere og brukere av helse- og omsorgstjenesten kan involveres og få innflytelse.

Videre gir den eksempler på hvordan øverste leder kan sette gode mål for virksomheten, og anbefaler å sette konkrete mål i tall og tid for pasient-, bruker- og pårørendetilfredshet, kvalitet og pasientsikkerhet, forbedring, personal/HMS, drift og logistikk og økonomi og effektivitet.

Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Powered by Labrador CMS