Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Tøft å være arbeidsledig

Er det lettere å være arbeidsledig hvis mange andre er det?

Publisert

NOVA-forskerne Kristian Heggebø og Jon Ivar Elstad ved OsloMet (tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus) har analysert spørreskjemadata fra 25 europeiske land, inkludert Norge, for å undersøke om det er enklere å håndtere arbeidsledighet dersom mange andre deler samme skjebne. Dataene i rapporten er fra 2010 – 2013, en periode da landene opplevde svært ulike økonomiske tider og høy ledighet. Ifølge OsloMet viser resultatene at arbeidsledighet er en åpenbar helsebelastning, uavhengig av hvor høy eller lav arbeidsledigheten er i et land.

Forskerne har sett på hvordan folk opplever sin egen helse, såkalt selvrapportert helse. Tidligere forskning viser at personer som mister jobben ofte får dårligere helse i etterkant, både på grunn av økonomiske bekymringer, stress og usikkerhet.

En hypotese som forskerne særlig har vært opptatt av er kjent som «the more, the merrier»; Jo flere arbeidsledige i samfunnet, jo lettere er det å være arbeidsledig på grunn av mindre stigma og stress når arbeidsledighet blir et massefenomen. Men dette er altså en hypotese som ikke stemmer med funnene i rapporten.

Powered by Labrador CMS