Håkon Haugli på bedriftsbesøk i Nordland.
Håkon Haugli på bedriftsbesøk i Nordland.

Innovasjon Norge utvikler grønt næringsliv

Innovasjon Norge ga 6,6 milliarder i lån og tilskudd til norske bedrifter i 2022. To av tre kroner gikk til prosjekter med positiv miljøeffekt.

Innovasjon Norge ga 6,6 milliarder kroner i lån og tilskudd til norske bedrifter i 2022. Det er 10 prosent høyere enn i 2019, det siste året før koronakrisen. Til sammen støttet Innovasjon Norge over 3000 prosjekter over hele landet.

Positiv miljøeffekt

To av tre tildelte kroner fra Innovasjon Norge i 2022 gikk til prosjekter med en positiv miljøeffekt. Dermed fortsetter en tydelig trend fra de siste årene. I 2021 var andelen 62 prosent, og i årene før det om lag 50 prosent. Andelen var i 2022 over 50 prosent i alle landets fylker. Aller høyest var den i Møre og Romsdal, med 88 prosent.

– Dette er en gledelig utvikling, og en utvikling vi har bevisst jobbet for. Vi skal bidra til å utvikle norsk næringsliv i en grønn og bærekraftig retning – og det gjør vi, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Ser man på antallet tildelinger var det 51 prosent som hadde positiv miljøeffekt. Innovasjon Norges minste tilskudd er på 10.000 kroner, mens de største tildelingene er på titalls millioner. Blant de største sakene er andelen med positiv miljøeffekt betydelig større.

– De største tildelingene våre i år har gått til prosjekter som dreier seg om sirkulærøkonomi, bioøkonomi, ren energi og energilagring. Vi er virkelig imponerte over hva vi ser av denne type innovasjon i hele landet, sier Haugli.

For Innovasjon Norge har et prosjekt positiv miljøeffekt hvis det for eksempel bidrar til reduksjon av klimagasser eller luftforurensning, produksjon av fornybar energi, energiutnyttelse av avfall, energieffektivisering, mer bærekraftig ressursutnyttelse, materialgjenvinning, vannbehandling eller redusert bruk av skadelige stoffer.

Unntaksår

I forbindelse med koronakrisen i 2020 og 2021 fikk Innovasjon Norge ekstraordinære oppdrag i disse årene. Tildelingene i de årene er dermed ikke direkte sammenlignbare med tildelingene i 2022, som var et tilnærmet normalt år. I 2019 tildelte Innovasjon Norge lån og tilskudd for til sammen 6,0 milliarder kroner.

Totalt støttet Innovasjon Norge 3042 prosjekter i 2022. Det er betydelig færre enn i 2020 og 2021, og også færre enn i 2019, da Innovasjon Norge støttet 3900 prosjekter.

– De mange prosjektene som ble støttet gjennom korona-årene kan ha ført til at næringslivet har fremskyndet prosjekter. I tillegg er vi i en situasjon med mye makroøkonomisk usikkerhet. Det påvirker etterspørselen etter våre virkemidler, sier Haugli.

Tilskudd og lån

Av de samlede tildelingene i 2022 var 3,6 milliarder lån og garantier og 3 milliarder tilskudd. Dette er en ganske normal fordeling for Innovasjon Norge. I forhold til 2019 falt totale lavrisikolån med om lag 10 prosent, til 1,8 milliarder kroner. Lavrisikolån til både landbrukskunder og industrikunder har falt betydelig fra 2019, mens Innovasjon Norge har tildelt et noe større lånevolum til fiskeri.

Innovasjon Norge utstedte risikolån og garantier for 1,7 mrd. kroner i 2022, opp fra 1,2 mrd. kroner i 2019. Et nytt virkemiddel - landsdekkende innovasjonslån for klimavennlige investeringer - forklarer det meste av denne økningen.

Av de store tilskuddskategoriene gikk distriktsutviklingstilskudd og landbrukstilskudd opp, mens tildelingene innen ulike oppstartstilskudd falt fra 2019 til 2022.

Ikke desto mindre er det en stor vilje til nyskaping i norsk næringsliv. Mye av tildelingene, ikke minst de store tildelingene, går til prosjekter innen klimavennlig industri. Den største tildelingen var til batteriprodusenten Morrow, som fikk et innovasjonslån på 150 millioner kroner og et miljøteknologitilskudd på 50 millioner kroner for utvikling av pilot av litium-ions-batterier.

Færre, men større tildelinger i fylkene

Tildelingen til Morrow forklarer mye av økningen til næringslivet i Agder, som fikk tildelinger på til sammen 600 millioner kroner i 2022, mot 440 millioner kroner i 2019. De fleste fylkene opplevde større, men færre, tildelinger. Ved siden av Agder var det sterkest relativ økning i Nordland, Rogaland og Vestfold og Telemark.

– Vår oppgave er å være en sparringpartner og støttespiller for vekst og næringsutvikling over hele landet. Vi er til stede der bedriftene er og løfter frem de beste prosjektene. Det er prosjekter som både kan utvikles og skaleres opp til å skape de næringene og arbeidsplassene vi skal leve av i fremtida, sier Haugli.

De største tilskuddene

Dette er de største tilskuddene som Innovasjon Norge ga i 2022. Det ble i tillegg gitt lån som var betydelig større enn dette.

  1. Forestia AS har samlet fått 80 millioner i tilskudd for å bygge ny fabrikk for sirkulær utnyttelse av trevirke i Braskereidfoss i Innlandet. Midlene er distriktsrettet bedriftutviklingstilskudd, grønt investeringstilskudd og miljøteknologitilskudd. Les mer om tilskuddet til Forestia
  2. Morrow i Agder har samlet fått 75 millioner i tilskudd. Det er 50 millioner i miljøteknologitilskudd til finansiering av et pilotprosjekt for å produsere mer bærekraftige litium-ion-batterier, i tillegg til 25 millioner til utviklingen av sikrere, og mer bærekraftige battericeller. Les mer om tilskuddet til Morrow
  3. Finnfjord AS i Troms og Finnmark har fått 40 millioner i tilskudd for å investere i nytt renseanlegg for røykgass fra ferrosilisiumproduksjon for å fange CO2, som igjen brukes til industriell produksjon av alger som ingrediens i blant annet fiskefôr og produksjon av metanol til drivstoff. Les mer om tilskuddet til Finnfjord
  4. Sømna Biogass Eiendom i Nordland fikk nylig 40 millioner i innovasjonstilskudd og distriktstilskudd for å etablere et topp moderne biogassanlegg. Les mer om tilskuddet til Sømna
  5. Miljø Norge AS fra Viken fikk 26 millioner i miljøteknologitilskudd for investeringer i produksjonslinjen for resirkulering av brannslukkere.Stor tildeling for gjenbruk av brannslukkere (innovasjonnorge.no)

(Innovasjon Norge/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS