Karita Bekkemellem blir administrerende direktør i NHO Geneo.

Karita Bekkemellem blir administrerende direktør i NHO Geneo

Bekkemellem tiltrer rollen som permanent leder for NHO Geneo den 1. september, etter nesten 13 år som leder for Legemiddelindustrien (LMI).

- Jeg er ydmyk, stolt og utrolig glad og gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet med å bygge en sterkere norsk helsenæring, sier Bekkemellem.

Den tidligere Arbeiderparti-statsråden har vært konstituert direktør for NHO Geneo siden april og skal nå starte arbeidet for fult med å representere bredden i helse- og velferdsnæringen.

- Jeg tar med meg alt jeg har lært etter 13 fantastiske år i LMI. Dette med å bygge partnerskap, samarbeid og tillitt har vært nøkkelord. Det har virkelig vært en fabelaktig reise i LMI sammen med utrolig dyktige ansatte og engasjerte medlemmer.

- I NHO Geneo vil det være enda flere aktører fra forskjellige bransjer og jeg ser nå frem til å sette meg inn i – og samarbeide med - de ulike bransjene og områdene. Det er utrolig mange dyktige folk i NHO og det har vært virkelig inspirerende å jobbe sammen med så mange av dem de siste månedene, sier hun.

Store muligheter

NHO Geneo samler bredden i helse- og velferdsnæringen og har rundt 1.050 medlemmer og 18.500 årsverk. Ideen med å forme en ny landsforening i NHO innenfor helse og omsorg startet en god stund tilbake. Bakgrunnen var å vurdere hva som er beste organisering for medlemmene, styrke trepartssamarbeidet og bidra til bedre helsetjenester gjennom samarbeid.

Legemiddelselskaper, medisinskteknisk utstyr, treningskjeder, barnehager, asylmottak, sykehus og klinikker, sykehjem, bedriftshelsetjeneste, barnevernsinstitusjoner, kiropraktorer og brukerstyrt personlig assistanse er eksempler på bransjer og tjenester som inngår i landsforeningen.

- Jeg gleder meg til å bygge helsenæring i Norge, og på en måte har vi et veldig godt utgangspunkt med bedrifter og ansatte som er ambisiøse og ledende på sine felt, men på den andre siden politiske utfordringer med en regjering og støttepartier som utfordrer den norske velferdsmodellen.

- Derfor er det viktig å samle kreftene i helsenæringen. Skal vi ha et bærekraftig helse- og velferdssamfunn også i fremtiden, er Norge helt avhengig av private aktører på dette feltet. Vi skal bidra til å løse samfunnsutfordringer i godt partnerskap og i med en konstruktiv dialog mellom det private og offentlige. Norge trenger NHO Geneo, sier hun.

- Unik erfaring

Behovet for helsetjenester øker, samtidig som sektoren vil stå overfor store omstillinger i tiden som kommer. I Norge løser vi de store oppgavene best i samarbeid mellom private bedrifter og det offentlige.

- Som et svar på disse problemstillingene har vi opprettet NHO Geneo som en ny landsforening for helse-, velferds og oppvekstbedrifter som samler bredden i helsenæringens verdikjede og velferdsbedrifter, forklarer administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

- Jeg er veldig glad for at Karita Bekkemellem har sagt ja til å lede denne landsforeningen. Hun har en unik erfaring fra helsenæringen og politikken for å videreutvikle NHO Geneo til en tydelig og samlende stemme for bedrifter, ideelle aktører og utviklingsselskaper som på ulike måter jobber for et bedre helse- og velferdssystem i Norge, sier han.

- Bedriftene er i de beste hender

- Jeg er veldig glad for å kunne annonsere at Karita nå går fast inn i stillingen som NHO Geneos administrerende direktør. Viktigheten av NHO Geneo og det bedriftene representerer for Norge kan neppe undervurderes, det sier styreleder i NHO Geneo, Yngvar Tov Herbjørnssønn.

- Fra helse- og legemiddelindustri, til behandling, til et vell av omsorgstjenester, til oppvekst og tidlig innsats i så mange forståelser. Alt dette representerer NHO Geneo som nå endelig har samlet hele verdikjeden. Lykkes NHO Geneos bedrifter, lykkes Norge og vi klarer å ivareta en velferdsstat vi med rette er stolt av. Og motsatt dersom vi ikke lykkes.

- I denne sammenheng er det svært viktig at NHO Geneo har en leder med stort engasjement for de store og lange linjene for Norge, kompetanse og faglighet, teft og ikke minst et stort hjerte for kolleger og mennesker som dette totalt sett handler om. Alt dette representerer Karita til fulle. Jeg er veldig stolt og glad for at hun tiltrer stillingen og er den som skal lede NHO Geneo. Vi er i en tid hvor det må settes noen vannskiller mellom historie og fremtid, for det er et tøft landskap våre bedrifter opererer i. Bedrifter som herved er i de beste hender, avslutter han.

Herbjørnssønn er til daglig CEO i Norlandia.

LMI starter lederjakt

Som en naturlig konsekvens av ansettelsen, starter LMI, som også er medlem av NHO Geneo, jakten på en ny administrerende direktør.

LMI er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Det inkluderer norske og utenlandske selskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører legemidler i Norge.

Foreningen har per i dag 14 ansatte, og har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge.

Felleskatalogen, Farmastat og Nomvec er datterselskaper av LMI.

(Legemiddelindustrien/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS