Bedriftene venter enda høyere lønnsvekst

Aktiviteten i næringslivet kommer til å ta seg opp i andre kvartal og skal skyte ytterligere fart over sommeren. Og lønnsforventningene stiger til nye høyder.

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk oppgir nå at de venter at lønnsveksten i år skal ende på 5,4 prosent. Det er vesentlig høyere enn anslaget i februar, poengterer Norges Bank.

– Bedriftene venter samlet sett noe aktivitetsvekst i andre kvartal. Veksten skyldes i stor grad kraftig oppgang hos oljeleverandørene, men også moderat vekst i tjenesteyting. I tillegg øker aktiviteten noe blant industribedriftene, skriver Norges Bank i en pressemelding.

– Bedriftene tror veksten vil tilta litt i tredje kvartal, skriver sentralbanken.

Svarene framkommer i den kvartalsvise undersøkelsen Norges Bank gjør blant over 400 bedrifter og organisasjoner som er med i sentralbankens regionale nettverk. Undersøkelsen tar for seg om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

– Den svake kronekursen bidrar til mer turisme og bedre konkurransekraft for norske bedrifter. På samme tid fører kronesvekkelsen til økte kostnader og høyere priser i det norske markedet, skriver banken i sammendraget.

I de fleste næringene er utviklingen bedre enn bedriftene ventet i forrige runde, men det er fortsatt stor variasjon mellom næringene, understreker Norges Bank: Fallet i bygg og anlegg tiltar, og salgsvolumet i varehandelen reduseres.

(NTB)

Powered by Labrador CMS