Soldat Felt Kvinne
Reformen på HR-feltet settes i gang etter sommerferien i år og innebærer mer selvbetjening. Fagfeltet skal samles under Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS), på Hamar.

Forsvaret kutter 70 årsverk i HR-reform

Rundt ti prosent av stillingene som jobber med HR i Forsvaret skal kuttes. I dag er i underkant av 800 ansatte tilknyttet Forsvarets HR-organisasjon.

– Det er stipulert en reduksjon på 70 årsverk i Forsvarets HR-organisasjon, opplyser pressevakt Per Gunnar Grosberghaugen i Forsvaret til Forsvarets Forum.

I korte trekk går reformen ut på å lage «en brukerorientert og sentral HR-tjeneste som sørger for at arbeidet gjøres én gang, på ett sted og på ett nivå,» står det på Forsvarets nettside.

HR-sjef Amanda Bergh i Garden er kritisk til sentraliseringsprosjektet. Bergh hevder at Forsvaret med HR-reformen bygger opp en fredsstruktur som er veldig ulik et krise- og krigsscenario. Hun betegner dette som «spesielt» i den sikkerhetspolitiske situasjonen verden er i.

– HR skal sentraliseres, vi skal ikke ha noen S-1-seksjon med kommandoforhold under bataljonsstrukturen. Dette puttes inn hos FPVS, noe som gir en konflikt når det gjelder hvilken sjef man forholder seg til, mener Bergh.

S-1 betyr HR-avdeling på bataljonsnivå.

Avdelingsdirektør Jørn Kristian Johansen i HR-avdelingen til Forsvaret forklarer videre at målsettingen med HR-reformen er å sikre effektive og gode HR-tjenester i Forsvaret.

– Det skal vi gjøre ved å effektivisere og fjerne unødvendige prosesser. Det er en målsetting at fremtidens HR-tjenester i Forsvaret skal være mest mulig lik i fred, krise og krig, opplyser han.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS