Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Færre uføre med høy utdanning

10 prosent av alle i yrkesaktiv alder i Norge er uføretrygdet. Det tilsvarer 331 100 personer i alderen 18 til 67 år. Sannsynligheten for uførhet øker med lav utdanning.

Publisert

De som har lav utdannelse er sterkt overrepresentert blant uføretrygdede, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. 10 prosent av alle mellom 18 og 67 år er uføretrygdet, men for lavt utdannede er andelen 20 prosent. Med dette menes at de har grunnskole som høyeste utdanning. Noe av forklaringen kan være at personer med svekket helse kan ha vanskeligheter med å gjennomføre høyere utdanning.

Høyt utdannede har best helse

Samtidig viser tall fra Folkehelseinstituttet at de som har lang utdanning lever 6-7 år lengre og har bedre helse enn de som har kortest utdanning. Jo lengre utdanningen er, desto bedre er helsa. Det samme gjelder inntekt. Ikke bare har de nest fattigste bedre helse enn de aller fattigste, de aller rikeste har i gjennomsnitt også litt bedre helse enn de nest rikeste, ifølge Folkehelseinstituttet sine hjemmesider.

Utdanning har betydning for yrkesvalg. De som har lavest utdanning har ofte mer fysisk belastende arbeid enn de med høy utdanning. Dette påvirker helsen og dermed andelen uføre. Men livsstilsfaktorer, som for eksempel røyking, er trolig også en viktig årsak til de sosiale helseforskjellene.

Flere kvinner enn menn er uføre

Det er flere kvinner enn menn som er uføre, ifølge Statistisk sentralbyrå. 11,6 prosent av alle kvinner i yrkesaktiv alder er uføretrygdet, mens tilsvarende tall for menn er 7,9 prosent. Andelen uføre øker også med alderen. Blant personer i alderen 62–67 år var 30,1 prosent uføretrygdet, tilsvarende andel blant 55–61-åringer var 19,8 prosent. I den yngste aldersgruppen, 18–24 år, var 1,4 prosent uføretrygdet.

Powered by Labrador CMS