- Det ble ingen inkassokrise, sier analysesjef Magnus Solstad i Kredinor SA. Han tror heller ikke det blir inkassokrise når samfunnet gjenåpnes.

Krisen som aldri kom

Det har ikke manglet på dommedagsprofetier som har spådd gjeldskrise og inkassoboom som følge av korona. Når Norge nå begynner å se enden på pandemien, konkluderer Kredinor med at det ble helt feil.

– Det har ikke blitt noen inkassokrise, sier analysesjef i Kredinor Magnus Solstad.

Under nær sagt alle økonomiske kriser de siste tiårene har tallene vist en stor økning i antall saker til inkasso. For eksempel under finanskrisen i 2008-2009 var oppgangen på opptil 20 prosent.

– Vi er nå på vei ut av koronakrisen, og denne gang ble det ingen inkassoøkning. Fasiten er tvert imot at det har vært en betydelig nedgang i antall inkassosaker, og at folk har doblet sparingen sin, sier Solstad.

Han reagerer på at flere aktører har forsøkt å skape et inntrykk av en gjeldskrise.

– Selv om vi jevnlig har kunnet lese dommedagsprofetier og skremselspropaganda om en kommende krise, har ingenting av dette materialisert seg for de aller fleste nordmenn.

Solstad peker på at enkelte kommuner og bransjer har møtt veggen, men at dette er unntak fra hovedbildet.

–Det har vært kraftige utslag i noen lokalsamfunn og noen få bransjer. Tenk på Ullensaker med Gardemoen som hjørnesteinsbedrift. Men det er definitivt unntak fra hovedbildet. For Norge sett under ett har det verken vært eller kommer til å bli en inkassokrise som følge av korona-pandemien, sier Solstad.

Årsakene til at krisen har uteblitt er i Solstads øyne sammensatte.

– Myndighetene har fortløpende tilpasset de økonomiske tiltakene, konkursene uteblir og permitteringene forlenges. Så er det også klare tegn på at folk har vent seg til et lavere forbruk. En annen helt sentralt årsak er gjeldsregistrene, som kom for knappe 2 år siden. Som følge av registrene er det betydelig vanskeligere å få forbruksfinansiering uten tilstrekkelig betalingsevne, sier Solstad.

Analysesjefen mener vi må se helt mot slutten av 2021 før inkassotallene eventuelt begynner å stige nevneverdig. Vi vet at inkassotallene vil øke igjen, som en naturlig følge av at kredittrelatert forbruk øker, men det skal mye til for at man kan kalle det en inkassokrise.

– Det vil gå minimum 5 måneder fra samfunnet åpnes helt eller delvis, til effekten blir synlig på inkassotallene. Vi er altså nærmere jul før vi vil se en økning i inkasso etter gjenåpning, sier Solstad.

(Kredinor/NTB Kommunikasjon)
Powered by Labrador CMS