Musikerne i Forsvarets musikk har mer fysiske og psykiske plager enn sine sivile kolleger. Bildet viser Forsvarets stabsmusikkorps under Norsk militær tattoo i 2018.
Musikerne i Forsvarets musikk har mer fysiske og psykiske plager enn sine sivile kolleger. Bildet viser Forsvarets stabsmusikkorps under Norsk militær tattoo i 2018.

Forsvarets musikere sliter

Musikerne i Forsvaret sliter mye mer i jobben enn sine sivile kolleger, både psykisk og fysisk. Lønna er lav og framtida usikker.

Det viser den største undersøkelsen av mentale og fysiske plager som er gjort blant musikere i Norge fram. Forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt har funnet tydelig forskjell mellom de sivilt ansatte musikere og de forsvarsansette. Blant de sivile orkestrene er musikere i både Kork og Filharmonien spurt.

Fakta fra rapporten

  • 82 prosent av de om lag 150 musikerne i Forsvarets musikk har opplevd nedbemanning og omorganisering. Det gjør dem usikre på framtida.
  • Hele 44 prosent mener de står i fare for å miste arbeidet på grunn av nedlegging, innskrenking eller andre årsaker i løpet av de nærmeste tre årene.
  • Videre melder 47 prosent at de finner det nødvendig å arbeide i et høyt tempo.
  • 25 prosent har ofte for mye å gjøre.
  • 46 prosent opplever i liten grad å kunne påvirke beslutninger som gjelder sin egen arbeidssituasjon.
  • 40 til 70 prosent i Forsvarets musikk rapporterer om ulike muskel- og skjelettsmerter. De fleste av de spurte sier at omfanget av disse skadene skyldes jobbsituasjonen.

Store endringer

Musikerne i Forsvaret har generelt mer yrkesstress, sannsynligvis som følge av nedbemanning, omorganisering og ikke minst som følge av antall arbeidstimer per uke og graden av kontroll på egeninnsatsen.

FFI-forskerne Frank Brundtland Steder og Øyvind Albert Voie står bak rapporten. Forskerne fant små forskjeller i skader som hadde med selve utøvelsen å gjøre. Helseprofilen mellom gruppene var også liten. Derimot var det store forskjeller i arbeidsmiljøet mellom de to orkesterkategoriene.

Konstant trussel

Det går fram av rapporten at FMUS alltid har levd med usikkerhet. Historisk oppsto denne typen spilling ut fra behovet for å gi signaler i felt, noe som falt bort under «de taktiske direktiver av 1905». Forsvarets musikk ble første gang foreslått nedlagt allerede ni år før, i 1896. I snitt er det blitt foreslått nedlegging eller omstrukturering hvert åttende år siden den gang. For en militær musiker oppleves dette som en evig trussel om oppsigelse.

– Landets symfoniorkester gir mer enn et godt sammenligningsgrunnlag. Vi har nå fått en svært bred kartlegging av samtlige musikeres kår og arbeidsforhold. Noen av verdens beste utøvere er med i undersøkelsen. Til sammen gir det et unikt grunnlag for videre studier, sier FFIs Frank Steder.

Undersøkelsen er finansiert av LO stat, Norges spesialist- og offisersforbund (NOF) og Creo – forbundet for kunst og kultur.

(Forsvarets Forskningsinstitutt/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS