(Ill.foto: Colourbox)

Kan ansatte kreve lønn for ferie som ikke er tatt ut?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En medarbeider har sagt opp sin stilling og krever lønn for ferie som ikke er tatt ut. Hva sier loven om dette?

Publisert

Hei!

En ansatt i vår bedrift har sagt opp sin stilling, og krever nå utbetalt lønn for ferie som ikke er tatt ut. Han har ikke tatt noe ferie i 2016, og fikk feriepenger i juni. Arbeidstakeren har også 5 dager ferie overført fra 2015. Hvilke rettigheter har arbeidstaker? Les svaret fra advokat og partner Jens Kristian Johansen i Grette.

Om utbetaling av feriepenger

Arbeidstakere mottar normalt ikke lønn under ferie. Lønn under ferie erstattes av feriepenger, som utgjør 10,2 % (eller 12 % dersom 5. ferieuken er innført) av det arbeidstaker tjente året før.

Ferielovens hovedprinsipp er at feriepenger skal utbetales ved siste vanlige lønningsdag før ferien, jf. ferielovens § 11(1). I mange tilfelle blir imidlertid feriepengene utbetalt samlet, uavhengig av når den enkelte arbeidstaker tar sin ferie.

Feriepengeoppgjøret finner for eksempel sted i juni måned og innebærer at feriepenger blir utbetalt i stedet for lønn for det arbeid som faktisk blir utført i denne måneden, mot at arbeidstaker mottar lønn når ferien faktisk tas.

Dersom arbeidstaker tar ut ferie i juli eller august (evt. noen dager i påsken, jul etc.) mottar arbeidstaker med andre ord full lønn for feriemåneden, fordi lønnstrekket allerede er gjennomført i junilønnen. Dette forenkler selvsagt arbeidsgivers lønnskjøringer, men er for så vidt en annen ordning enn den som ferieloven legger opp til.

Feriepenger for ikke avviklet og overført ferie

Når en arbeidstaker sier opp, vil arbeidstakeren ha krav på lønn for feriedager som ikke er tatt ut dersom arbeidsgiver har trukket arbeidstakeren i lønn i juni. Arbeidstaker skal kun trekkes i lønn for den tiden han har ferie. Arbeidstakere som i løpet av året ikke tar full ferie, er trukket for mye i lønn dersom arbeidsgiver ikke følger lovens hovedregel og har krav på et etteroppgjør for dette.

Utbetaling av ikke avviklet ferie handler altså om at arbeidstaker får igjen det som arbeidsgiver har trukket i lønn i forbindelse med utbetaling av feriepenger.

De fem dagene som er overført fra 2014 har arbeidstakeren også krav på lønn for dersom feriepenger ble utbetalt samlet i 2015 og vedkommende ble trukket for ferie i 2014.

Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold

Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakeren ha utbetalt alle feriepengene som er opptjent fram til sluttdato. Utbetalingen skal normalt skje siste lønningsdag før fratreden, men arbeidsgiver og arbeidstaker står i disse tilfellene fritt til å avtale et senere utbetalingstidspunkt, for eksempel etter årsskiftet. Dette er imidlertid ikke noe arbeidstaker har krav på.

Feriepenger som utbetales i ferieåret, er trekkfrie. Det betyr at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt av disse. Utbetales derimot feriepengene i opptjeningsåret, så skal arbeidsgiver beregne skatt.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 16 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

 

 

Powered by Labrador CMS