Kan jeg nekte en ansatt å ta ferie i siste del av oppsigelsestiden?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En medarbeider har sagt opp sin stilling, og ønsker å ta ferie i siste del av oppsigelsestiden fordi han må flytte langt unna. Nå lurer lederen på om han kan nekte medarbeideren dette. Les svaret fra vår juridiske ekspert, Jens Kristian Johansen i Grette

Publisert

Hei!

Jeg har en ansatt som sa opp jobben 1. februar, med tre måneders oppsigelsestid. Han har orientert om at han skal tiltre ny jobb 2. mai. Denne jobben er et helt annet sted i landet enn nåværende jobb, så han ønsker å ta ut ferie de siste to ukene av oppsigelsestiden. Han har 5-6 uker i opptjent ferie. Vi har stort behov for vedkommende på jobb ut oppsigelsestiden. Kan jeg nekte ham å ta ut ferien disse ukene?

I utgangspunktet kan arbeidsgiver nekte arbeidstaker å ta ut denne ferien i oppsigelsestiden.

Feriefritid

Feriefritid er regulert i ferielovens kapittel II. Lovens § 8 har en egen bestemmelse om avvikling av feriefritid i oppsigelsestiden. Avvikling av feriefritid ved arbeidsgivers oppsigelse er regulert i første ledd.

I disse tilfellene kan ikke arbeidsgiver ensidig legge oppsagt arbeidstakers ferie til oppsigelsestiden, med mindre oppsigelsestiden er tre måneder eller lengre.

Situasjonen er imidlertid annerledes ved arbeidstakers egen oppsigelse. Dette er regulert i § 8 annet ledd. Her følger det at fastsettelse og avvikling av ferie ved arbeidstakers egen oppsigelse følger vilkårene i §§ 6 og 7.

Dette innebærer at det ikke gjelder noen særregler ved arbeidstakers oppsigelse. Bakgrunnen for forskjellen på reglene om ferieavvikling ved arbeidsgivers og arbeidstakers oppsigelse, er at arbeidstaker i sistnevnte tilfelle ikke har det samme behovet for å områ seg. Ferieavvikling ved arbeidstakers oppsigelse, må altså følge de vanlige reglene i ferieloven.

Hovedregelen er da at arbeidstaker kan kreve at hovedferie på minst 18 virkedager, gis i hovedferieperioden som er mellom 1. juni og 30. september. Denne regelen innebærer en begrensing i arbeidsgivers styringsrett med hensyn til ferieavvikling.

Bestemmelsen kan ikke tjene som begrunnelse for at den ansatte hos deg har krav på å ta ut feriefritid de siste to ukene i april. Utgangspunktet er snarere at arbeidsgiver bestemmer tidspunktet for avviklingen av denne ferien. Det er ingenting i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler at ferie skal avholdes på et annet tidspunkt, men vi oppfatter det slik at det ikke er aktuelt i deres tilfelle.

Feriepenger

Et annet viktig spørsmål i denne sammenheng er hva som skjer med arbeidstakers rett til feriepenger. Du opplyser at arbeidstaker har opptjent 5-6 uker ferie.

Vi går ut fra at dette innebærer at dette er snakk om feriefritid som er opptjent både i 2016 og 2017. Avhengig av om arbeidstaker har rett til fem ukers ferie, eller fire som er lovens minimumsgrense, har vedkommende en eller to ferieuker til gode som ikke ble tatt ut i 2016. Vi går likevel ut fra at det ble trukket i juni 2016 for samtlige ferieuker. Arbeidstaker har derfor krav på å få etterbetalt den lønnen som ble trukket for en eller to uker i 2016 som ikke ble tatt ut i feriefritid.

Ved å nekte at arbeidstaker tar ut to uker ferie i april 2017, vil arbeidsgiver ha lønnsplikt overfor arbeidstakeren, i tillegg til at man er skyldig lønn for ikke uttatt ferie i 2016, og feriepenger opptjent i 2017.

Ved å la arbeidstaker ta ut ferien i oppsigelsestiden, vil arbeidsgiver med andre ord spare lønnskostnader, så det bør med i betraktningen om arbeidsgiver skal akseptere ferieavvikling

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål. For mer informasjon: https://www.grette.no/

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 16 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

Powered by Labrador CMS