(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Kan vi kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden?

En bedrift er i gang med omorganisering og må muligens si opp noen medarbeidere. Nå lurer bedriftslederen på om de kan kreve at disse avvikler ferien i oppsigelsestiden.

Publisert

Hei!

Vi er i gang med en omorganisering som antagelig vil føre til et par oppsigelser. Hvordan er det med ferie som ikke er avviklet allerede i år for de som mottar oppsigelser? Kan vi kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden?

Det oppstår ofte uklarheter og uenighet om avvikling av ferie i oppsigelsestid. Mange arbeidsgivere ønsker å spare kostnader ved å gi oppsigelse slik at ferie faller i oppsigelsestiden, men ikke alle arbeidstakere ser på dette som en god løsning.

Hovedregelen om ferietid

Hovedregelen er at arbeidsgiver har siste ordet i forbindelse med tidspunkt for ferieavvikling. Arbeidstaker har imidlertid krav på at ferietidspunktet drøftes, og ferie skal være fastsatt senest 2 måneder før ferien begynner. Arbeidstaker kan også kreve at hovedferien på 18 virkedager avvikles i perioden 1. juni til og med 30. september.

Krav om samtykke fra arbeidstaker ved arbeidsgivers oppsigelse

Ferieloven har egne regler om avvikling av ferie i oppsigelsestid både ved oppsigelse fra arbeidstaker og ved oppsigelse fra arbeidsgiver.

Hovedregelen er at oppsigelsestiden ikke løper mens det tas ferie. Dette innebærer at arbeidsgiver ikke kan kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden – dette krever i så fall samtykke fra arbeidstakeren. Arbeidstaker kan med andre ord nekte å ta ferie i oppsigelsestid, også dersom ferien er fastsatt før oppsigelse blir gitt.

Unntak ved lang oppsigelsesfrist

Dersom oppsigelsestiden er 3 måneder eller lengere oppstilles imidlertid et unntak. Arbeidsgiver kan da pålegge den ansatte å avvikle ferie mens oppsigelsestiden løper, så lenge de øvrige vilkår i ferieloven er til stede.

Ved oppsigelse fra arbeidstaker

Når det er arbeidstaker som sier opp gjelder de alminnelige reglene i ferieloven om fastsetting og avvikling av ferie. Oppsigelse fra arbeidstaker får med andre ord ingen innvirkning på ferie som allerede er fastsatt før oppsigelsen.

Dersom ferien ikke er fastsatt før oppsigelse blir gitt, vil arbeidsgiver kunne kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden så lenge de øvrige vilkår i ferieloven er til stede. Blant annet må to måneders varselfristen være oppfylt, noe som i praksis kan gjøre det vanskelig å kreve at ferie avvikles i oppsigelsestid.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og
partner i Advokatfirmaet Grette. Han
har over 16 års erfaring som advokat
med arbeidsrett, pensjon og prosedyre
som sine spesialfelt.
Til daglig jobber Johansen som advokat og leder
av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post karine@askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.

 

Powered by Labrador CMS