Vestre og BioMarine er to norske bedrifter som har opplevd høy vekst. Begge har mottatt eksportråd fra Innovasjon Norge. Fra venstre: Jan Christian Vestre (Vestre), Håkon Haugli (Innovasjon Norge) og Matts Johansen (BioMarine).

Bedrifter som får eksportråd, vokser mer

Bedrifter som mottar internasjonal markedsrådgivning vokser mer enn sammenlignbare bedrifter, viser nye tall fra Samfunnsøkonomisk analyse.

De bedriftene som har fått internasjonal markedsrådgivning fra Innovasjon Norge har 12,4 prosentpoeng høyere vekst i omsetning og 8,2 prosentpoeng høyere vekst i verdiskaping enn sammenliknbare bedrifter som ikke har benyttet seg av tilbudet, viser nye tall fra Samfunnsøkonomisk analyse.

- Å bidra til å ta norske løsninger ut i verden og til utvikling av nye, bærekraftige eksportnæringer, er et av Innovasjon Norges viktigste oppdrag. Tallene fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at internasjonal markedsrådgivning har god effekt, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har kontorer i 23 land som hjelper bedriftene med å forstå markedet, forretningskulturen og konkurransebildet i den regionen de ønsker å satse. Mange får også støtte i kommunikasjonen med lokale myndigheter og i jakten på samarbeids- eller produksjonspartnere i sitt nye marked.

Veksten i verdiskapingen fører også til økt produktivitet. Den normale veksten i produktiviteten i norsk næringsliv har de senere år vært på mellom en og to prosent per år. Bedrifter som har mottatt internasjonal markedsrådgivning har imidlertid en årlig produktivitetsvekst på 5,1 prosentpoeng mer enn sammenliknbare bedrifter, ifølge undersøkelsen.

Ca. 400 bedrifter fikk markedsrådgivning fra Innovasjon Norges kontorer i utlandet i 2020, blant andre Cinderella Eco Group.

- Med god rådgivning fra Innovasjon Norge, både lokalt på regionskontorene og på utekontorene, åpnes dørene for internasjonal ekspansjon og produktutvikling mot nye markedssegmenter i et tempo vi ellers ikke ville kunne realisert, sier Trude Margel, kommunikasjonsdirektør i Cinderella Eco Group.

Sparringpartner

Som sparringpartner for norsk næringsliv, yter Innovasjon Norge bistand til bedrifter som eksporterer eller ønsker å eksportere - fra alle våre regionskontorer og internasjonale kontorer. Innovasjon Norge er til stede i alle fylker i Norge og 23 land.

- Vi kan bidra i alle utviklingsfaser; fra oppstartsfasen, innovasjonsfasen, vekst- og skaleringsfasen, til eksport og internasjonal satsing. Vi kan hjelpe bedriftene der de er i Norge og i de internasjonale markedene de vil satse på, sier Håkon Haugli.

Innovasjon Norge tilbyr både kapitalstyrking og kompetanseprogrammer, så vel som individuell rådgivning og sparring. Erfaring og undersøkelser viser at bedrifter som mottar et helhetlig tilbud som omfatter både finansielle tjenester og kompetanse- og rådgivningstjenester har en større forutsetning for å lykkes, enn de som bare mottar finansielle tjenester.

Kundeeffektundersøkelse

Oxford Research gjennomfører Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelser. Tall fra førundersøkelsen i 2019 viser at 41 prosent av bedriftene i stor grad mener at tjenesten de mottok fra Innovasjon Norge har eller kommer til å bidra til at bedriften kommer i gang med sin første internasjonaliseringsprosess. Dersom vi legger til andelen som har svart noen grad på samme spørsmål, er tallet 73 prosent.

(Innovasjon Norge/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS