2021 er et nøkkelår for Egen Pensjonskonto. Det er viktig å følge med på all informasjon og ta stilling til de ulike variantene - spesielt er første halvår viktig.
2021 er et nøkkelår for Egen Pensjonskonto. Det er viktig å følge med på all informasjon og ta stilling til de ulike variantene - spesielt er første halvår viktig.

Slik blir Egen Pensjonskonto i år

Hva skjedde egentlig da Egen Pensjonskonto trådte i kraft fra årsskiftet? Og hva skjer nå? Personal og Ledelse har sett nærmere på hvordan den nye loven vil virke i praksis.

Publisert

Fredag 6. november i fjor ble det besluttet at lovreglene som innfører Egen pensjonskonto skulle settes i kraft fra 1. januar 2021.

— Egen pensjonskonto skal gi ansatte større styringsrett over arbeidsgiverfinansiert pensjonssparing i privat sektor. Målet med omleggingen er mer effektiv forvaltning av pensjonsmidler, bedre oversikt, lavere kostnader og mer pensjon for pengene, sier Helene Miller, uavhengig rådgiver og kunnskapsformidler innenfor pensjon og forsikring.

Skaff deg oversikt

· Hva er valgt investeringsprofil i arbeidsgivers pensjonsordning?

· Hvilke investeringsvalg kan du som ansatt ta?

· Hvilken aksjeandel er valgt? – dette har betydning for fremtidig avkastning

· Hvilken aldersnedtrapping gjelder? Dette er et risikoreduserende tiltak som bidrar til mer forutsigbarhet i pensjonsutbetalingene

· Skaff deg oversikt over egne pensjonskapitalbevis – logg inn på www.norskpensjon.no

· Les informasjonen du mottar om Egen pensjonskonto!

På oppdrag for Personal og Ledelse har hun forsøkt å samle trådene når det gjelder Egen Pensjonskonto og hva som vil skje i løpet av dette første året.

Alt samlet på ett sted

Med Egen pensjonskonto vil ansatte i bedrifter som har innskuddspensjon få samlet pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og forvaltet disse sammen med den pensjonskapitalen den ansatte tjener opp hos nåværende arbeidsgiver. De ansatte gis rett til å reservere seg mot denne samlingen.

Pensjonskapitalen skal i utgangspunktet samles og forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning. De ansatte gis rett til å velge annen pensjonsleverandør for forvaltning av sin pensjonskonto (selvvalgt leverandør).

Helene Miller er uavhengig rådgiver om pensjon og forsikring.
Helene Miller er uavhengig rådgiver om pensjon og forsikring.

Hva skjer i 2021?

Fra nyttår trådte Egen pensjonskonto i kraft og 1,5 millioner arbeidstakere med innskuddspensjon i privat sektor fikk samlet sin pensjonskapital på Egen pensjonskonto.

I løpet av januar skal alle arbeidstakere ha fått informasjon om Egen pensjonskonto både fra arbeidsgiver og pensjonsleverandørene.

Fra 1. januar 2021 var det også slik at arbeidstaker som slutter i bedrifter som har innskuddspensjonsordninger, hadde rett til å få med seg sin opptjente pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet.

Februar 2021

De ansatte vil få informasjon fra bedriftens pensjonsleverandør om hvilke pensjonskapitalbevis de har som vil bli overført til egen pensjonskonto, og hvilken pensjonsleverandør som forvalter disse. Ansatte kan logge seg på Norsk Pensjon (www.norskpensjon.no) for å få nærmere informasjon om sine pensjonskapitalbevis.

Februar-mai 2021

De ansatte har tre måneder på å bestemme om de ønsker å reservere seg for overføring av pensjonskapital eller ikke. Fristen er satt til 1. mai 2021. Dersom den ansatte ikke har reservert seg eller aktivt fremskyndet overføring til egen pensjonskonto innen tremånedersfristen, blir pensjonskapitalbevisene overført til Egen pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning.

Mai-desember 2021

I den første samlingen av pensjonskapitalbevis etter innføring av Egen pensjonskonto er det nærmere 1,5 millioner pensjonskapitalbevis som skal flyttes og samles på Egen pensjonskonto.

Store verdier skal realiseres på kort tid, noe som vil øke risikoen for svingninger i verdien av pensjonskapitalen. Siden de ansatte bærer risikoen for slike verdisvingninger, er det ønskelig å redusere denne risikoen. Den reelle flyttingen av pensjonskapital kan derfor bli fordelt utover i tid, slik at volumet på handlene i de enkelte periodene reduseres.

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler som åpner for at overføring av pensjonskapital kan skje over en periode fra 1. mai og ut 2021.

Hva må arbeidsgivere gjøre?

Arbeidsgivere vil få en spesiell informasjonsplikt i forbindelse med innføring av Egen pensjonskonto. De ansatte skal ha informasjon om rettigheter, muligheter og konsekvenser ved Egen pensjonskonto, passiv aksept og selvvalgt leverandør.

Informasjon

Alle arbeidstakere med innskuddspensjon skal i løpet av høsten 2020 ha fått et informasjonsbrev om Egen pensjonskonto fra Finans Norge. I tillegg skal de ha mottatt nærmere informasjon fra arbeidsgiver og/eller arbeidsgivers pensjonsleverandør.

I februar 2021 vil arbeidstakere få brev fra arbeidsgivers pensjonsleverandør om hvilke pensjonskapitalbevis som automatisk vil bli overført til Egen pensjonskonto og hvilke valgmuligheter som foreligger.

Hva må de ansatte gjøre?

Informasjonsstrømmen som kommer i det nærmeste halve året, vil føre til økt bevissthet om pensjon. Arbeidstakere bør sette seg godt inn i bedriftens pensjonsordning, egne opptjente pensjonsrettigheter og hvilke muligheter Egen pensjonskonto gir.

Investeringsprofilen man har på innskuddspensjonen hos nåværende arbeidsgiver vil gjelde for Egen pensjonskonto såfremt man ikke foretar nytt investeringsvalg. Både valgt investeringsprofil og hvilke forvaltningskostnader som gjelder i bedriftens pensjonsordning vil få betydning for de ansattes fremtidige pensjon.

Powered by Labrador CMS