Pensjonen må planlegges. Fra og med 1. februar har du fått bedre oversikt og bedre muligheter til å kunne påvirke hele din pensjonsbeholdning.

Er du klar for Egen Pensjonskonto?

Dagen er kommet. Fra nå er det EPK som gjelder - Egen Pensjonskonto.

Publisert

Stortinget vedtok i 2018 en pensjonsreform som skal gi ansatte større styringsrett over egen arbeidsgiverfinansiert pensjonssparing i privat sektor. Målet med omleggingen er mer effektiv forvaltning av pensjonsmidler, lavere kostnader, mer pensjon for pengene og bedre oversikt.

Vil gjelde 1,5 millioner av oss

Helene Miller er uavhengig rådgiver om pensjon og forsikring.

– I 2021 vil det bli opprettet en Egen Pensjonskonto (EPK) for alle medlemmer i norske innskuddsbaserte pensjonsavtaler hos den pensjonsleverandøren arbeidsgiver benytter. Egen Pensjonskonto vil gjelde for 1,5 millioner arbeidstakere med innskuddspensjon i privat sektor, og den vil ikke inkludere ytelsespensjon, fripoliser eller offentlig tjenestepensjon, opplyser Helene Miller, uavhengig pensjons- og forsikringsrådgiver.

Opptjent pensjonskapital fra gjeldende pensjonsordning hos arbeidsgiver blir overført den nye kontoen. Alle pensjonskapitalbevis (PKB) fra innskuddspensjon hos tidligere arbeidsgivere flyttes til pensjonskontoen hos nåværende pensjonsleverandør.

Kostnadene vil gå ned

– For pensjonskapitalbevisene belastes det i dag forvaltnings- og administrasjonskostnader. Med Egen Pensjonskonto vil alle pensjonskapitalbevisene samles i nåværende arbeidsgivers pensjonsavtale med de forvaltnings- og administrasjonskostnader som arbeidsgiver har forhandlet frem. Arbeidsgiver vil dekke administrasjonskostnadene samt forvaltningskostnadene knyttet til den delen av sparingen som arbeidsgiver betaler. Den ansatte dekker selv forvaltningskostnadene for pensjonskapital opptjent hos tidligere arbeidsgivere, forklarer den erfarne rådgiveren.

Samling av pensjonskapitalbevis i Egen Pensjonskonto gir reduserte kostnader for den ansatte. Administrasjonskostnadene dekkes av arbeidsgiver og forvaltningskostnadene vil kunne bli lavere siden pensjonskapital opptjent hos tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) blir forvaltet til den prisen som arbeidsgiver har fremforhandlet. Lavere kostnader betyr mer pensjonskapital og høyere utbetalt pensjon.

Hva må de ansatte gjøre?

Ansatte har ikke hatt behov for å gjøre noe før loven trådde i kraft. Ved innføringen av Egen Pensjonskonto er det mulig å reservere seg mot den automatiske flyttingen av pensjonsmidlene. Dersom man ikke reserverer seg, vil pensjonskapitalen bli overført automatisk til Egen Pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsavtale.

– Investeringsprofilen man har på innskuddspensjonen hos nåværende arbeidsgiver vil gjelde for Egen Pensjonskonto såfremt man ikke foretar nytt investeringsvalg, konstaterer Miller.

Egen Pensjonskonto behøver ikke forvaltes av den leverandøren arbeidsgiver har valgt for pensjonsavtalen. Den ansatte vil få rett til å flytte hele eller deler av pensjonskapitalen til selvvalgt pensjonsforvalter.

Hva må du som arbeidsgiver gjøre?

Arbeidsgivere vil få en spesiell informasjonsplikt i forbindelse med innføring av Egen Pensjonskonto. De ansatte skal ha informasjon om rettigheter, muligheter og konsekvenser ved egen pensjonskonto, passiv aksept og selvvalgt leverandør.

Mye å passe på?

Helene Miller vil holde leserne av Personal og Ledelse oppdatert om utviklingen i arbeidet med omlegging til Egen Pensjonskonto.

Selv om Egen Pensjonskonto er i gang, er det ikke for sent å gjøre endringer verken for arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Powered by Labrador CMS